Egzemplar logotip

AKTI PRAVNIH OSOBA

 

 

Pojam

 

Pravne osobe su društvene tvorevine kojima je pravni poredak priznao pravnu sposobnost, odnosno udruženja fizičkih osoba ili imovina namijenjena određenoj svrsi kojoj je priznata pravna sposobnost. Pravna osoba ima pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnost, koje stječe trenutkom osnivanja. Pravne osobe svoju poslovnu sposobnost izražavaju preko svojih tijela. Osnivači, odnosno tijela pravnih osoba donose različite akte kojima se regulira njihovo osnivanje, funkcioniranje tijela pravnih osoba, aktivnosti vezana uz tržišta kapitala, status zaposlenika, njihov prestanak i dr.

 

Vrste pravnih osoba

 

Pravne osobe se mogu podijeliti na pravne osobe privatnog prava (trgovačka društva, udruge, ustanove) i na pravne osobe javnog prava (Republika Hrvatska, županija, grad, općina, javne ustanove). U hrvatskom pravnom sustavu najbrojnije pravne osobe su trgovačka društva iza kojih po brojnosti slijede udruge.