Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2300.1 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2300.2 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2301 Zahtjev za izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2302 Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa 130. ZOR
2303 Potvrda o neisplaćenoj plaći 93. st. 2. ZOR
2304 Zahtjev za davanje suglasnosti za uvođenje preraspodjele radnog vremena 67. ZOR
23041 Sporazum o preraspodjeli radnog vremena Slobodan pristup 67. ZOR
2305 Zahtjev radnika za naknadu štete od društva 111. ZOR
23051 Tužba radi naknade štete radniku Slobodan pristup 111.ZOR
2306 Prijava štete radnika -
2307 Odluka o djelomičnom oslobođenju radnika od obveze naknade štete 110. ZOR
2308 Izjava o dobrovoljnom pristanku na radu u preraspodjeljenom radnom vremenu duljem od 48 sati 67. st.5. ZOR
23081 Izjava o suglasnosti radnika na ustegu dijela plaće 96. st.2.ZOR
2309 Odluka o rasporedu radnog vremena 66.ZOR
2310 Obavijest o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca 137. st. 6. ZOR
2311 Obavijest o pravima radnika nakon prenošenja ugovora 137. ZOR
2312 Redoviti otkaz ugovora o radu od strane radnika 115. st. 4. ZOR
23121 Otkaz ugovora o radu zbog nepovoljne ocjene probnog rada 115. st. 1. toč. 4. ZOR
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup 115. st. 1. t. 3. ZOR
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika 115. st. 1. t. 3. ZOR
2314.1 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t. 2.ZOR
2314.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t. 2.ZOR
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t.1.ZOR
2315.2 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t.1.ZOR
2316 Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika 116. ZOR
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu 116.ZOR
2318 Odluka o prestanku rada pripravnika 57. ZOR
2319 Odluka o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu Slobodan pristup 112. toč. 4. ZOR
2320 Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza 119. ZOR
2321 Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora 123.ZOR
2322 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće 133. ZOR
2323 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće 133.ZOR
2325 Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika 134.st.2. ZOR
2326 Odluka o neplaćenom dopustu 87.ZOR
2327 Nalog za prekovremeni rad Slobodan pristup 65.st.1. ZOR
2328 Suglasnost ustupljenog radnika na privremeno ustupanje 10. st. 3. ZOR
2330 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o izvanrednom otkazu 133. ZOR
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu 133.ZOR
2332 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o poslovno uvjetovanom otkazu 133. ZOR
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu 133. ZOR
2335 Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika 133.ZOR
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika 133. ZOR
2338 Plan zapošljavanja -
23381 Plan i program za zapošljavanje i osposobljavanje pripravnika 56. ZOR
23382 Plan izobrazbe-školovanja -
2339.1 Program zbrinjavanja viška radnika 127. st. 3. ZOR
2339.2 Program zbrinjavanja viška radnika 127. st. 3. ZOR
2340 Odluka o privremenom udaljenju radnika s posla 150. st.10. ZOR
2341 Poziv radniku da iznese obranu 119. ZOR
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup 127. ZOR
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu 127. ZOR
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu 127. ZOR
234401 Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća (sindikat) 141.ZoR i PPIRV
234402 Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća (skupina radnika) 141.ZoR i PPIRV
234403 Popis skupine radnika u postupku izbora radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234404 Saziv skupa radnika 141.ZoR i PPIRV
234405 Zapisnik sa skupa radnika 141.ZoR i PPIRV
234406 Odluka o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234407 Odluka o raspisivanju izvanrednih izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234408 Odluka o imenovanju izbornog odbora 141.ZoR i PPIRV
234409 Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234410 Odluka o imenovanju biračkog odbora 141.ZoR i PPIRV
234411 Lista kandidata za članove radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234412 Izjava o pristanku na uvrštenje u listu kandidata za članove radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234413 Zahtjev za dostavljanje popisa radnika u postupku izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234414 Popis birača na izborima za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234415 Izvor popisa birača za biračko mjesto 141.ZoR i PPIRV
234416 Glasački listić (radničko vijeće sa tri ili više člana) 141.ZoR i PPIRV
234417 Glasački listić (radničko vijeće sa jednim članom) 141.ZoR i PPIRV
234418 Zapisnik biračkog odbora 141.ZoR i PPIRV
234419 Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234420 Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
2345 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza kolektivnog ugovora 204. ZOR
2346 Tužba radi zabrane nezakonitog štrajka 217. ZOR
2347 Tužba radi zabrane nezakonitog isključenja s rada 218. ZOR
2348 Obavijest o najavi štrajka 205. st. 3. ZOR
23491 Evidencija o radniku 5.ZOR i 3. st. 1. i 2. PSNVER
23492 Posebna evidencija o radniku 5.ZOR i 4. PSNVER
23493 Evidencija o radnom vremenu 5.ZOR i 8.PSNVER
23494 Evidencija o radnom vremenu radnika na izdvojenom mjestu rada 5.ZOR i 12.PSNVER
23495 Molba za davanje suglasnosti za obavljanje dodatnog posla 32.st.1 ZDS
23496 Evidencija o radnom vremenu mobilnog radnika PPPNVET
23497 Raspored (plan) korištenja godišnjih odmora 85. st.1. ZOR