Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2300.1 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2300.2 Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2301 Zahtjev za izdavanje potvrde o sklopljenom ugovoru o radu 14. st. 3. ZOR
2302 Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa 130. ZOR
2303 Potvrda o neisplaćenoj plaći 93. st. 2. ZOR
23031 Potvrda o neisplaćenoj otpremnini 93. st. 2. ZOR
2304 Zahtjev za davanje suglasnosti za uvođenje preraspodjele radnog vremena 67. ZOR
23041 Sporazum o preraspodjeli radnog vremena Slobodan pristup 67. ZOR
23042 Plan preraspodjele radnog vremena 67. ZOR
2305 Zahtjev radnika za naknadu štete od poslodavca 111. ZOR
23051 Tužba radi naknade štete radniku Slobodan pristup 111. ZOR
2306 Prijava štete radnika -
2307 Odluka o djelomičnom oslobođenju radnika od dužnosti naknade štete 110. ZOR
2308 Izjava radnika o pristanku na rad u preraspodijeljenom radnom vremenu duljem od 48 sati 67. st.5. ZOR
23080 Izjava radnika o pristanku na dodatni rad duži od osam sati tjedno 18. st. 10. ZOR
23081 Izjava radnika o suglasnosti na ustegu dijela plaće 96. st. 2. ZOR
2309 Odluka o rasporedu radnog vremena 60.a ZOR
2310 Obavijest radniku o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca 137. ZOR
2311 Obavijest radničkom vijeću o pravima radnika nakon prenošenja ugovora na novog poslodavca 137. ZOR
2312 Redoviti otkaz ugovora o radu od strane radnika 115. st. 4. ZOR
23121 Otkaz ugovora o radu zbog nepovoljne ocjene probnog rada 115. st. 1. t. 4. ZOR
2313.1 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika Slobodan pristup 115. st. 1. t. 3. ZOR
2313.2 Otkaz ugovora o radu uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika 115. st. 1. t. 3. ZOR
2314.1 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t. 2. ZOR
2314.2 Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t. 2.ZOR
2315.1 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t.1. ZOR
2315.2 Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu 115. st. 1. t.1. ZOR
2316 Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika 116. ZOR
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu 116. ZOR
2318 Odluka o prestanku rada pripravnika 57. ZOR
2319 Odluka o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu Slobodan pristup 112. t. 4. ZOR
2320 Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza 119. ZOR
2321 Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora 123. ZOR
2322 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće 133. ZOR
2323 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće 133. ZOR
23251 Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika 134. st. 2. ZOR
23252 Pritužba radi zaštite dostojanstva radnika 134. ZOR
2326 Odluka o neplaćenom dopustu 87.ZOR
2327 Nalog za prekovremeni rad Slobodan pristup 65. st. 1. ZOR
2328 Suglasnost ustupljenog radnika na privremeno ustupanje 10. st. 3. ZOR
2330 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o izvanrednom otkazu 133. ZOR
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu 133.ZOR
2332 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o poslovno uvjetovanom otkazu 133. ZOR
2333 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o redovitom otkazu 133. ZOR
2335 Odluka o odbijanju zahtjeva za zaštitu prava radnika 133.ZOR
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika 133. ZOR
2338 Plan zapošljavanja -
23381 Plan i program za zapošljavanje i osposobljavanje pripravnika 56. ZOR
23382 Plan izobrazbe-školovanja -
2339.1 Program zbrinjavanja viška radnika 127. st. 3. ZOR
2339.2 Program zbrinjavanja viška radnika 127. st. 3. ZOR
2340 Odluka o privremenom udaljenju radnika s posla 150. st.10. ZOR
2341 Poziv radniku da iznese obranu 119. ZOR
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup 127. ZOR
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu 127. ZOR
2344 Očitovanje radničkog vijeća - suglasnost na odluku o otkazu 127. ZOR
234401 Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća (sindikat) 141.ZoR i PPIRV
234402 Prijedlog za utemeljenje prvog radničkog vijeća (skupina radnika) 141.ZoR i PPIRV
234403 Popis skupine radnika u postupku izbora radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234404 Saziv skupa radnika 141.ZoR i PPIRV
234405 Zapisnik sa skupa radnika 141.ZoR i PPIRV
234406 Odluka o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234407 Odluka o raspisivanju izvanrednih izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234408 Odluka o imenovanju izbornog odbora 141.ZoR i PPIRV
234409 Odluka o provođenju izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234410 Odluka o imenovanju biračkog odbora 141.ZoR i PPIRV
234411 Lista kandidata za članove radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234412 Izjava o pristanku na uvrštenje u listu kandidata za članove radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
234413 Zahtjev za dostavljanje popisa radnika u postupku izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234414 Popis birača na izborima za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234415 Izvor popisa birača za biračko mjesto 141.ZoR i PPIRV
234416 Glasački listić (radničko vijeće sa tri ili više člana) 141.ZoR i PPIRV
234417 Glasački listić (radničko vijeće sa jednim članom) 141.ZoR i PPIRV
234418 Zapisnik biračkog odbora 141.ZoR i PPIRV
234419 Zapisnik o prethodnim rezultatima izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234420 Zapisnik o konačnim rezultatima izbora za radničko vijeće 141.ZoR i PPIRV
234421 Izjava o podržavanju prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća 141.ZoR i PPIRV
2345 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza kolektivnog ugovora 204. ZOR
2346 Tužba radi zabrane nezakonitog štrajka 217. ZOR
2347 Tužba radi zabrane nezakonitog isključenja s rada 218. i 219. ZOR
2348 Obavijest o najavi štrajka 205. st. 3. ZOR
23491 Evidencija o radniku 5. ZOR i 3. st. 1. i 2. PSNVER
23492 Posebna evidencija o radniku 5. ZOR i 4. PSNVER
23493 Evidencija o radnom vremenu 5. ZOR i 8. PSNVER
23494 Evidencija o radnom vremenu radnika na izdvojenom mjestu rada 5. ZOR i 12. PSNVER
23497 Raspored (plan) korištenja godišnjih odmora 85. st. 1. ZOR