Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2600 Zahtjev za izravnu naplatu novčane tražbine POSZIN
2601 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave - elektroničkim putem POOPEK
2602 Obavijest javnog bilježnika o pokretanju ovrhe elektroničkim putem POOPEK
2603 Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave - elektroničkim putem POOPEK
26051 Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu PNPONS
26051 Zahtjev za naplatu novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave PNPONS
26053 Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu PNPONS
26054 Suglasnost ovršenika za prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka PNPONS
26055 Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena PNPONS
26056 Podaci o uplatitelju primanja izuzetih od ovrhe PNPONS
26057 Suglasnost ovršenika za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima PNPONS
2610 Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika 196.-203.OvZ
2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika 79.-132.OvZ
2613 Prijedlog za ovrhu na pokretninama ovršenika 133.-168.OvZ
2614 Prijedlog za ovrhu na poslovnom udjelu 232. OvZ
2615 Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika 171.OvZ
2616 Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje nekretnine 256.OvZ
2617 Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik 262.OvZ
2618 Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje 263.OvZ
2619 Prijedlog za ovrhu radi uspostavljanja prijašnjeg stanja 264.OvZ
2620 Prijedlog za ovrhu diobom stvari 271.-275. OvZ
2621 Prijedlog za ovrhu na motornom vozilu 135.OvZ
2622 Prijedlog za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad 267.-270. OvZ
2623 Prijedlog za ovrhu radi predaje stvari koje se nalaze kod ovršenika 250. OvZ
2633.1 Žalba protiv rješenja o ovrsi 50.OvZ
2633.2 Žalba protiv rješenja o ovrsi 50.OvZ
2634.1 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 57.OvZ
2634.2 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Slobodan pristup 57.OvZ
2634.3 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
2635 Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Opugnacijska tužba) 52.OvZ
2640 Prijedlog za protuovrhu 62.OvZ
2641 Izlučni prigovor 59.OvZ
2650 Prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe 72.OvZ
2651 Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe 65.OvZ
26511 Prijedlog ovršenika za odgodu izdavanja naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava 210.st.2. OvZ
2652 Prigovor treće osobe za proglašenje ovrhe nedopuštenom 59.OvZ
2660 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na temelju sporazuma stranaka 300.OvZ
2661 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini 295.-298.OvZ
2662 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prethodnom ovrhom 328.-330. OvZ
2663 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine zabranom otuđenja ili opterećenja poslovnog udjela 347.st.1.t.2. OvZ
2664 Prijedlog radi osiguranja nenovčane tražbine određivanjem privremene mjere 346. i 347. OvZ
2665.1 Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva (fiducijarno osiguranje) 310. OvZ
2665.2 Sporazum radi osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva (fiducijarno osiguranje) 310. OvZ
2670 Prijedlog za izricanje sudskih penala 247.OvZ
2695.1 Klauzula ovršnosti 36.OvZ
2695.2 Klauzula ovršnosti 36.OvZ
2696 Zahtjev za izdavanje potvrde ovršnosti 36.OvZ
2697 Zahtjev za izdavanje podataka o dužniku 18.st.1. OvZ
2698 Zahtjev FINI za provođenje rješenja o ovrsi 5.ZPONS