Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom 32.-36. ZOO
1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom 38.-39. ZOO
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom 41.ZOO
1003 Ugovor sa solidarnom obvezom 43.ZOO
1004.1 Ugovor o ustupanju tražbine (cesiji) 80.-87. ZOO
1004.2 Ugovor o ustupanju tražbine (cesiji) Slobodan pristup 80.-87. ZOO
1004.3 Ugovor o ustupanju tražbine (cesiji) 80.-87. ZOO
1005 Ugovor o ustupanju tražbine radi ispunjenja 88. ZOO
1006 Ugovor o ustupanju tražbine umjesto ispunjenja 88. ZOO
1007 Ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja 89. ZOO
10071 Izjava dužnika uz ugovor o ustupanju tražbine -
1008 Ugovor o subrogaciji 90.-95. ZOO
1010 Ugovor o preuzimanju duga 96.-100. ZOO
1011 Obavijest o sklopljenom ugovoru o preuzimanju duga 96.ZOO
1015 Ugovor o pristupanju dugu 101. ZOO
1016 Izjava o pristupanju dugu 101.ZOO
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja 103. ZOO
1020.2 Ugovor o preuzimanju ispunjenja 103.ZOO
1025 Ugovor o jamstvu Slobodan pristup 104.-129. ZOO
10251 Ugovor o jamstvu sa financijskim osiguranjem tražbine 104.-129. ZOO
1026 Izjava jamaca 105. ZOO
1030 Ugovor o prijenosu ugovora 127.-129. ZOO
1035.1 Ugovor o uputi (asignaciji) 130.-144. ZOO
1035.2 Ugovor o uputi (asignaciji) 130.-144. ZOO
1036 Izjava o uputi 130. ZOO
1040 Ugovor o obnovi (novaciji) 145.-149. ZOO
1041 Ugovor o nagodbi 150.-159. ZOO
1050 Ugovor o prijeboju (kompenzaciji) 195.-202. ZOO
1051 Ugovor o trojnom prijeboju (kompenzaciji) 195.-202. ZOO
1052 Izjava o prijeboju (kompenzaciji) 196. ZOO
1060 Ugovor o otpustu duga 203. ZOO
1061 Izjava o otpustu duga 203. ZOO
1062 Ugovor o otpustu duga jamcu 205. ZOO
1063 Ugovor o smanjenju i odgodi dospjelosti dužnikovih obveza -
1064 Otkaz ugovora o zakupu 361.ZOO
1100.1 Ugovor o kupoprodaji stana 376.-473.ZOO
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stana Slobodan pristup 376.-473.ZOO
1100.3 Ugovor o kupoprodaji stana 376.-473.ZOO
11001 Aneks ugovoru o kupoprodaji stana 376.-473. i 286. ZOO
1101 Ugovor o kupoprodaji zemljišta 376.-473.ZOO
1102 Ugovor o kupoprodaji građevinskog stroja 376.-473.ZOO
1103 Ugovor o kupoprodaji motornog vozila Slobodan pristup 376.-473.ZOO
1104 Ugovor o kupoprodaji dionica 376.-473.ZOO
1105 Ugovor o kupoprodaji kuće 376.-473.ZOO
1106 Ugovor o kupoprodaji s ugovornom kaznom 376.-473. i 350. ZOO
1107 Ugovor o kupoprodaji s odgodnim uvjetom 376.-473. i 297. ZOO
1109 Ugovor o kupoprodaji u korist treće osobe 376.- 473. i 337.-440. ZOO
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa 449.-455.ZOO
1111 Ugovor o kupoprodaji na pokus 456.-459.ZOO
1112 Ugovor o kupoprodaji po uzorku 460.ZOO
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom 461.ZOO
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništva Slobodan pristup 462.- 463.ZOO
1115 Ugovor o kupoprodaji sa obročnom otplatom cijene 464.- 473.ZOO
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom 376.-473. i 303.-305. ZOO
1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom 376.-473. i 306.-307. ZOO
1118 Ugovor o kupoprodaji s kaucijom 376.-473.ZOO
1119 Ugovor o bezgotovinskoj kupoprodaji 376.-473.ZOO
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke 408. ZOO
1121 Predugovor ugovoru o kupoprodaji pokretnine Slobodan pristup 268. ZOO
1122.1 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine 268. ZOO
1122.2 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine 268. ZOO
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine Slobodan pristup 268. ZOO
1123 Sporazum o raskidu ugovora o kupoprodaji 160. ZOO
11231 Ugovor o kupoprodaji pokretnina iz stana (namještaja) 376.-473.ZOO
1124 Ugovor o kupoprodaji robe sklopljen izvan poslovnih prostorija 57.-94. ZZPo
1125 Ugovor o kupoprodaji na daljinu 57.-94. ZZPo
1126 Izjava o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija 88. ZZPo i PSOOP
1127 Obavijest potrošaču o mogućnosti ulaganja pisanog prigovora 10. ZZPo
1128 Ugovor o kupoprodaji primjenom klizne skale 376.-473. i 24. ZOO
1129 Zapisnik o primopredaji nekretnine -
1130 Ugovor o kupoprodaji spornog prava 383.ZOO
1150.1 Ugovor o zamjeni 474.-475.ZOO
1150.2 Ugovor o zamjeni 474.-475.ZOO
1150.3 Ugovor o zamjeni 474.-475.ZOO
1150.4 Ugovor o zamjeni 474.-475.ZOO
1155 Ugovor o prodajnom nalogu 474.-475.ZOO
1160.1 Ugovor o darovanju Slobodan pristup 479.-483.ZOO
1160.2 Ugovor o darovanju 479.-483.ZOO
1160.3 Ugovor o darovanju 479.-483.ZOO
11601 Izjava o opozivu darovanja 494.ZOO
11602 Izjava o primitku dara -
1161 Ugovor o darovanju bez predaje stvari 482. st.2. ZOO
1162 Ugovor o darovanju s nametom 484.-487.ZOO
1163 Ugovor o nagradnom darovanju 488. ZOO
1164 Ugovor o uzajamnom darovanju 489. ZOO
1165 Ugovor o mješovitom darovanju 490. ZOO
1166 Ugovor o darovanju za slučaj smrti 491. ZOO
1167 Ugovor o donaciji -
1168 Ugovor o sponzorstvu -
11681 Ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta -
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanju Slobodan pristup 579.-585. ZOO
1170.2 Ugovor o doživotnom uzdržavanju 579.-585. ZOO
1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Slobodan pristup 586.-589. ZOO
1171.2 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju 586.-589. ZOO
1200.1 Ugovor o zajmu novca 499.-508. ZOO
1200.2 Ugovor o zajmu novca 499.-508. ZOO
1200.3 Ugovor o zajmu novca 499.-508. ZOO
1201 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini 499.-508. ZOO
1202 Ugovor o zajmu novca sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - simultana hipoteka 499.-508. ZOO
1203.1 Ugovor o kratkoročnom zajmu 499.-508. ZOO
1203.2 Ugovor o kratkoročnom zajmu 499.-508. ZOO
1204.1 Ugovor o zajmu stvari 499.-508. ZOO
1204.2 Ugovor o zajmu stvari 499.-508. ZOO
1206 Ugovor o namjenskom zajmu 508. ZOO
1210.1 Ugovor o posudbi 509.-518. ZOO
1210.2 Ugovor o posudbi Slobodan pristup 509.-518. ZOO
1220.1 Ugovor o zakupu 519.-536. ZOO
1220.2 Ugovor o zakupu 519.-536. ZOO
1221 Ugovor o zakupu s pravom prvokupa 519.-536. ZOO
1223 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta 519.-536. ZOO
1224.1 Ugovor o zakupu poslovnog prostora 4. ZZKPP
1224.2 Ugovor o zakupu poslovnog prostora 4. ZZKPP
1224.3 Ugovor o zakupu poslovnog prostora 4. ZZKPP
12241 Ugovor o korištenju poslovnog prostora -
1225 Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora 4. ZZKPP
1226 Ugovor o zakupu poslovnih prostorija za sportsku namjenu 4. ZZKPP
1227.1 Ugovor o podzakupu 537.-540. ZOO
1227.2 Ugovor o podzakupu 537.-540. ZOO
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupu Slobodan pristup 160. ZOO
1229 Ugovor o zakupu poslovne adrese -
1230 Ugovor o najmu vozila 550.-566. ZOO
1231 Ugovor o podnajmu 567.-569. ZOO
1232 Ugovor o zakupu oglasnog prostora (oglašavanju) - informativna ploča -
1233 Ugovor o zakupu oglasnog prostora (oglašavanju) - TV / radio -
1235 Ugovor o najmu računalne opreme 550.-566. ZOO
12351 Ugovor o održavanju računalne aplikacije 590.-619. ZOO
1236.1 Ugovor o najmu stana 550.-566. ZOO
1236.2 Ugovor o najmu stana 550.-566. ZOO
1250.1 Ugovor o ortaštvu 637.-660. ZOO
1250.2 Ugovor o ortaštvu 637.-660. ZOO
1250.3 Ugovor o ortaštvu 637.-660. ZOO
1300.1 Ugovor o djelu 590.-619. ZOO
1300.2 Ugovor o djelu 590.-619. ZOO
13001 Zapisnik o preuzimanju i obračunu izvršenih poslova po ugovoru o djelu 590.-619. ZOO
1301.1 Ugovor o uslugama čišćenja poslovnog prostora 590.-619. ZOO
1301.2 Ugovor o uslugama čišćenja poslovnog prostora 590.-619. ZOO
1302 Ugovor o prikupljanju neopasnog otpada -
1303 Ugovor o prevođenju 590.-619. ZOO
1304 Poziv na nadmetanje 594.ZOO
1305.1 Ugovor o zaštitarskim poslovima 6. ZPZ
1305.2 Ugovor o zaštitarskim poslovima 6. ZPZ
1305.3 Ugovor o zaštitarskim poslovima 6. ZPZ
1306 Ugovor o izvođenju geodetskih radova 590.-619. ZOO
1307.1 Ugovor o revizorskim uslugama 590.-619. ZOO
1307.2 Ugovor o reviziorskim uslugama 590.-619. ZOO
1307.3 Ugovor o revizorskim uslugama 590.-619. ZOO
1308.1 Ugovor o računovodstvenim uslugama 590.-619. ZOO
1308.2 Ugovor o računovodstvenim uslugama 590.-619. ZOO
1309 Ugovor o izradi web stranice 590.-619. ZOO
1311 Ugovor o osiguranju doživotnog smještaja -
1312 Ugovor o pružanju brokerskih usluga 590.-619. ZOO
1314 Ugovor o ugostiteljskim uslugama (cateringu) 590.-619. ZOO
1315 Ugovor o najmu osobnog vozila (rent-a-car) 590.-619. ZOO
1319 Ugovor o zastupanju 313.-318. ZOO
1320.1 Ugovor o ostavi 725.-736. ZOO
1320.2 Ugovor o ostavi 725.-736. ZOO
1325 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi 737.-743. ZOO
1330 Ugovor o uskladištenju 744.-762. ZOO
1331 Skladišnica 744.-762. ZOO i ZUSŽ
1340.1 Ugovor o nalogu 763.-784. ZOO
1340.2 Ugovor o nalogu 763.-784. ZOO
1340.3 Ugovor o nalogu 763.-784. ZOO
1345.1 Ugovor o ispitivanju robe 869.-880. ZOO
1345.2 Ugovor o ispitivanju robe 869.-880. ZOO
1347 Ugovor o ispitivanju usluga 869.-880. ZOO
1350.1 Ugovor o komisiji 785.-803. ZOO
1350.2 Ugovor o komisiji 785.-803. ZOO
1360.1 Ugovor o trgovinskom zastupanju 804.-834. ZOO
1360.2 Ugovor o trgovinskom zastupanju 804.-834. ZOO
1360.3 Ugovor o trgovinskom zastupanju 804.-834. ZOO
1365.1 Ugovor o poslovnoj suradnji -
1365.2 Ugovor o poslovnoj suradnji -
1370.1 Ugovor o pružanju pravne pomoći -
1370.2 Ugovor o pružanju pravne pomoći -
1370.3 Ugovor o pružanju pravne pomoći -
1375 Ugovor o konzaltingu -
1380.1 Ugovor o posredovanju 835.-848. ZOO
1380.2 Ugovor o posredovanju 835.-848. ZOO
1381 Ugovor o distribuciji -
1382 Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina 835.-848. ZOO i 15. ZPPN
1383 Opći uvjeti poslovanja posrednika u prometu nekretninama 835.-848. ZOO i 15. ZPPN
1385 Ugovor o konsignaciji -
1386 Javno obećanje nagrade (Natječaj) 1130. ZOO
1390.1 Ugovor o franchisingu (franšizingu) -
1390.2 Ugovor o franchisingu (franšizingu) -
1395.1 Ugovor o prijenosu know how -
1395.2 Ugovor o prijenosu know how -
1396 Ugovor o organiziranju putovanja 881.-903. ZOO
1397 Posrednički ugovor o putovanju 904.-908. ZOO
1398 Ugovor o raspolaganju turističkim smještajem (alotmanu) 909.-920. ZOO