Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3010.2 Statut dioničkog društva
Articles of association

Pravni temelj

173. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3972 Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave
3970 Odluka o imenovanju člana uprave
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup
3010.1 Statut dioničkog društvaSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Preoblikovanje d.d. u d.o.o. (V-111-3584107)
Dioničko društvo - podjela dobiti (Revt 40/07-2)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Glas dioničara (Pž-2035/2005)
Ugovor o prijenosu dionica (Pž-5356/02)
Upis u registar dionica (Revt-93/10-2)
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društava (Mišlj. HANFA 25.04.2014.)
Zaštita malih dioničara kod preuzimanja (U-III/564/2014) (Od)
Stranačka sposobnost - klub malih dioničara (Pž-191/96)
Napomena

 

Statut dioničkog društva   pravni akt kojim se uređuju najvažnija pitanja rada i organizacije dioničkog društva. ZTD kao minimalni obvezatni sadržaj statuta propisuje: tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, svotu temeljnog kapitala, nominalne svote dionica i njihov broj, izdaju li se dionice na ime ili donositelja, broj članova uprave i nadzornog odbora, način i oblik objave priopćenja društva, te vrijeme trajanja i prestanka društva (Izvor: Rječnik trgovačkog prava, 1997., str. 471.)