Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

21. ZZP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
3110.1 Pravilnik o zaštiti na radu
3120.1 Pravilnik o plaćama
4155 Pravilnik o poslovnoj tajni
3126 Pravilnik o uporabi motornih vozila
3127 Pravilnik o dodjeli stanova
SUDSKA PRAKSA
Zaštita na radu (Gž-1140/09)
Pravilnik o zaštiti od požara (Broj: Us-7149/2000-4) (Pr)
Napomena