Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3001.2 Društveni ugovor
Company agreement

Pravni temelj

387.-388. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3970 Odluka o imenovanju člana uprave
3002 Izvješće o provedenom osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
3001.1 Društveni ugovor Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Preoblikovanje d.d. u d.o.o. (V-111-3584107)
Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Sklapanje ugovora jedinog člana društva sa samim sobom (Pž-1651/03)
Zastupanje društva prema članovima uprave (Pž-3104/2004)
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Zastupanje društva (Pž-1651/03)
Sjedište društva (Pž-4575/07)
Tužba protiv člana uprave zbog obavljanja konkurentske djelatnosti (Pž-4459/02)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Istupanje člana iz društva temeljem društvenog ugovora (Pž-4019/98)
Sadržaj izjave o osnivanju društva (Pž-1931/02)
Isključenje člana iz društva (Pž-871/03)
Temeljni ulozi - unos prava (Pž-7504/06)
Napomena

Društveni ugovor donesen nakon preoblikovanja dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

 

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)