Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3401.2 Statut udruge
Statute of the association

Pravni temelj

13. ZUd

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3401.1 Statut udruge
3410 Statut saveza udruga
3406 Popis članova udruge
3405 Odluka o prihvaćanju programa rada za tekuću godinu / Odluka o pokretanju postupka za upis udruge u Registar (D)
3402 Zapisnik o osnivanju udruge / Dnevni red (A)
3403 Odluka o osnivanju udruge (B)
3404 Odluka o usvajanju statuta udruge (C)
SUDSKA PRAKSA
Udruge - članstvo (Gž-1/2008)
Zaštita članskih prava člana udruge (Gž-16/12-2)
Udruge - poslovi upravljanja stambenim objektima (Us-9296/05)
Napomena

Udruga   svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga, dok se na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi koji se odnose na ortaštvo. (Zakon o udrugama,  "Narodne novine" br. 74/14)