Egzemplar logotip

PITANJA U VEZI SADRŽAJA

Što je Egzemplar?

 

 

(lat. exemplar - primjer, model, izvornik) Egzemplar je pravni portal/servis poslovnih informacija koji čini arhiva/baza od 1200 nacrta/primjera profesionalnih pravnih dokumenata (ugovora, tužbi i drugih podnesaka sudu i upravnim tijelima te različitih akata koje su donijele privatnopravne osobe), više tisuća pripadajućih sentencija sudske prakse te mišljenja Porezne uprave i drugih državnih tijela, zatim pročišćeni tekstovi zakona, poslovni dopisi te drugi sadržaji.

 

Pravni dokumenti su kategorizirani prema kriteriju vrste akta i grane prava, u formatu html i MS Word dokumenta te uključuju poveznice na srodne dokumente unutar baze i na sentencije pripadajuće sudske prakse.

 

 

Kome je namijenjen Egzemplar?

 

 

Egzemplar je servis namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, odvjetnicima, javnim bilježnicima, udrugama i ustanovama te pojedincima koji se u svom radu redovito susreću sa izradom pravnih dokumenata. Korisniku omogućava "insourcing" dijela pravnih usluga i pojednostavljenje poslovnog procesa sastavljanja i upravljanja pravnim dokumentima dok trgovačka društva značajno povećavaju sigurnost svog poslovanja i naplatu. Ujedno je podržano "bezpapirno" poslovanje.

 

Egzemplar je jedinstvena usluga na hrvatskom tržištu te je predviđen kao pomoć fizičkim ili pravnim osobama u sastavljanju pismena. Egzemplar ne sadrži primjere akata koje donose tijela javnopravne vlasti (presude, rješenja, zaključci), uz izuzetak akata koji čine sudsku praksu.

 

U hrvatskom pravu je dopuštena pravna samopomoć te u tom smislu ogledne primjere mogu koristiti i pravni laici, međutim niz pravnih odnosa i situacija zahtjeva stručnu konzultaciju pa stoga korištenje primjera ne može zamijeniti profesionalnu pravničku uslugu. Također napominjemo da je u smislu čl. 310. Kaznenog zakona neovlašteno pružanje pravne pomoći uz nagradu kazneno djelo.

 

Korisnici našeg servisa su brojna trgovačka društva, ustanove i odvjetnički uredi širom Republike Hrvatske i zemalja u okruženju. 

 

Referentna lista pravnih osoba koje su nam ukazale povjerenje između ostalog obuhvaća:

 

Microsoft d.o.o.

Hrvatske ceste d.d.

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu 

Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nacionalni park Krka

APZ inženjering d.d.

POS Sistemi d.o.o.

Ferrostil mont d.o.o.

Komunalac d.o.o.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Optimal sistemi d.o.o.

Bauerfeind d.o.o.

Grad Ivanić Grad

Tržnice Hippos d.o.o.

Regeneracija d.o.o.

te brojni drugi.

 

 

 

Kako koristiti Egzemplar?

 

 

Dokumenti funkcioniraju kao ogledni primjer i pomoć pri sastavljanju pravnih akata. Naime, u praksi većina pravnih dokumenata sadrži slične elemente a kod određenih pravnih odnosa dokumenti mogu biti i u potpunosti standardizirani. U tom smislu, korisnik može konzultirati postojeće primjere kao smjernicu u izradi vlastitog akta, odnosno kombinirati pojedine elemente primjera ili u određenim slučajevima iskoristiti primjer u cijelosti. Također, korisniku primjer može poslužiti kao predložak stila i argumentacije.

 

Načelno se ne preporučuje se doslovno korištenje primjera kao obrazaca bez prilagodbe konkretnoj pravnoj situaciji. Također, prilikom sastavljanja kompleksnih ili atipičnih ugovora ili tužbi ogledne primjere nije preporučeno koristiti u cjelini.

 

Pozivanje na odredbe zakona unutar pojedinog dokumenta potrebno je dopuniti brojevima Narodnih novina koje možete pronaći ovdje ili klikom na poveznicu "Korištene kratice " koja se nalazi na dnu svake stranice.

 

Primjeri su predefinirani u obliku Word dokumenta čime korisnik dobiva u rad gotov formatirani dokument.

 

KORISNIČKE UPUTE

 

 

 

Tko su autori dokumenata i što znače podaci uz svaki pojedini dokument?

 

 

Egzemplar čine primjeri profesionalnih pravnih dokumenata nastalih i primijenjenih u praksi. U primjerima je anonimiziran identitet stranaka (ime, prezime ili tvrtka, JMBG, OIB, adresa ili sjedište), sjedišta sudova odnosno upravnih tijela, datumi te podaci o predmetu dotičnog akta. Egzemplar je zamišljen kao dinamična baza koja će kontinuirano povećavati broj primjera, odnosno mijenjati eventualno manje uspjele primjere kvalitetnijim.

 

Autori primjera dokumenata su pravnici iz gospodarstva i državne uprave te odvjetnici sa višegodišnjim iskustvom na različitim područjima prava.

 

Uz svaki dokument se nalazi jedinstvena signatura koja točno definira svaki dokument. Prvi broj u signaturi označava kategoriju dokumenta, drugi broj granu prava a treći i četvrti broj logičku cjelinu unutar iste grane prava ili pojedinog zakona, dok su različiti dokumenti koji se odnose na isti primjer dodatno označeni  podbrojevima (.1, .2 itd.). Ukoliko se dokument nalazi u režimu slobodnog pristupa tada sadrži oznaku "Slobodan pristup". "Pravni temelj" se odnosi na zakonske članke na kojima se dokument zasniva.

 

U rubrici "Povezani dokumenti" se nalaze poveznice na dokumente koji su sadržajno ili logički srodni određenom primjeru, bez obzira na kategoriju ili granu prava. "Sudska praksa" sadrži poveznice na relevantnu sudsku praksu. "Napomena" je namijenjena za isticanje svih važnih činjenica vezanih za pojedini primjer.

 

Sentencije sudske prakse sadrže naslov, sentenciju odluke, izvadak sadržaja odluke, naznaku suda koji je donio odluku, oznaku odluke te datum donošenja odluke. Ukoliko se ne radi o sentenciji već o cjelovitoj presudi ili rješenju, dokument pored naslova sadrži i oznaku odluke (Pr) ili (Rj) te cjelovit tekst predmetne odluke.

 

Zatezne kamate moguće je izračunati putem partnerske stranice kalkulatori.hr.

 

Svi primjeri su pravopisno provjereni, dok su dokumenti u word formatu provjereni antivirusnim programom.

 

Komunikacija korisnika sa stranicom te svi korisnički podaci zaštićeni su SSL sigurnosnim protokolom. 

 

 

Koji sadržaji su uključeni u pretplatu?

 

 

Zasnivanjem pretplatničkog odnosa pretplatnik dobiva pravo korištenja svih zaštićenih sadržaja (primjera pravnih dokumenata, sudske prakse, pročišćenih tekstova zakona, poslovnih dopisa te ostalih sadržaja) tijekom razdoblja trajanja pretplatničkog odnosa. Korisnici mogu neograničen broj puta pristupiti dokumentima, dok jedino ograničenje postoji u broju preuzetih dokumenata u word formatu.

 

Korisnik može odabrati između godišnje ili tromjesečne pretplate.
 
Pretplata ističe protekom dana koji odgovara kalendarskom broju sljedećeg dana od datuma kad je pretplata počela teći (npr. godišnja pretplata zasnovana 05. 04. 2018. ističe 06.04. 2019. godine)

 

Korisnici izvan Republike Hrvatske imaju pravo na 50% popusta na sve modele pretplate.

 

 

 

Mogu li primjere koristiti kao obrasce, odnosno trebam li se pri sastavljanju pravnog akta striktno držati sadržaja primjera?

 

 

Ne. Primjeri su predviđeni za modifikaciju i prilagođavanje konkretnom slučaju. Naime, svaka pravna situacija sadrži određene posebnosti zbog čega doslovno korištenje u pravilu nije poželjno.

 

Napominjemo da zbog čestih zakonskih izmjena i dopuna većina primjera ne sadrži brojeve "Narodnih novina" u kojima su objavljeni zakoni i zakonske izmjene, već to treba učiniti korisnik u trenutku sastavljanja akta.

 

Također, potrebno je napomenuti da u pojedinim slučajevima između različitih sudova u Republici Hrvatskoj postoje odstupanja u praksi, što može utjecati na primjenjivost određenog primjera pravnog akta na pravni odnos.

 

 

Pravni odnos koji se mene tiče nije reguliran niti jednim primjerom? Nisam zadovoljan sadržajem?

 

 

Broj različitih pravnih situacija i pravnih odnosa ostvarivih u praksi je gotovo neograničen pa stoga nije moguće za svaki slučaj unaprijed predvidjeti primjer pravnog akta. Iako primjeri koje Egzemplar sadrži pokrivaju više od devedeset posto mogućih situacija i Egzemplar ima određena ograničenja u tom pogledu.

 

Ukoliko imate primjedbe na pruženu uslugu, u skladu s odredbom čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača N.N. br. 41/14, 110/15 nezadovoljstvo možete iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Odgovor ćete dobiti najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora. Prigovor možete podnijeti elektroničkom poštom na adresu urednik@egzemplar.com.

 

 

Pravni sam laik te nisam siguran da li ima smisla korištenje primjera?

 

Preporučujemo da zatražite profesionalnu pravnu pomoć.

 

 

Mogu li primjeri zamijeniti uslugu odvjetnika ili javnog bilježnika?

 

 

Ne. Iako primjeri pravnih akata pokrivaju većinu mogućih pravnih situacija ne mogu zamijeniti cjelovitu profesionalnu uslugu.

 

 

Mogu li se primjeri koristiti izvan Republike Hrvatske?

 

Uglavnom ne. Unatoč sličnostima između kontinentalnih pravnih sustava, svaki pravni sustav sadrži niz posebnosti i različitih zakonskih rješenja.

 

 

Sastavlja li Egzemplar primjere po narudžbi? Kako doći do dokumenata za koje nije potrebna pretplata?

 

 

Ne. Za sastavljanje pismena se potrebno obratiti odvjetničkim i javnobilježničkim uredima.

 

Kod dokumenata koji se nalaze u slobodnom režimu pri izlistu dokumenata u pojedinoj kategoriji sa desne strane je naznačeno "Slobodni pristup", ukoliko te oznake nema pristup dokumentu imaju samo pretplatnici.

Skupni pristup svim dokumentima u slobodnom režimu nalazi se na početnoj stranici u kućici "Slobodan pristup" koja se nalazi u donjem lijevom kutu.

 

 

 

PITANJA TEHNIČKE PRIRODE

Kako preuzeti i spremiti dokument na računalo?

 

 

Najjednostavniji način spremanja dokumenta je da desnom tipkom miša kliknete na ikonu sa desna odabranog dokumenta, odaberete „Spremi cilj kao“ (odnosno „Save as“ ukoliko koristite englesku inačicu Windows) te odaberete u koju mapu i pod kojim nazivom dokument želite spremiti.

 

 

Ne uspijevam preuzeti Word dokument, odnosno otvoriti ga nakon preuzimanja?

 

 

Ukoliko ne možete preuzeti dokument u Word formatu vjerojatno ste određeno vrijeme bili logirani ali neaktivni. U navedenom slučaju se odlogirajte kao korisnik te ponovo logirajte. Ukoliko to ne riješi problem, provjerite sigurnosne postavke vašeg pretraživača, odnosno status vaše internetske veze.

 

Svi primjeri su dani korisniku na korištenje u obliku HTML dokumenta te Microsoft Office Word 2003 dokumenta. HTML dokument se može učitati iz bilo kojeg internet pretraživača novije generacije. Ukoliko ne posjedujete uredski paket Microsoft Office, Microsoft Office Word 2003 dokumenti se mogu otvoriti preglednikom Microsoft Office Word 2003 dokumenata. Napominjemo da se dokumenti ne mogu editirati iz preglednika te je potrebno imati instaliran program za obradu teksta (Microsoft Office Word 2007, OpenOffice Writer ili dr.).

 

 

Prilikom spajanja dobivam poruku „Korisnik je već logiran s upisanim korisničkim imenom!“?

 

 

Provjerite da li još neka osoba koristi vaše korisničko ime.  Ukoliko to nije posrijedi vjerojatno ste nakon spajanja (logiranja) imali kratko razdoblje neaktivnosti zbog koje je sustav pogrešno protumačio da ste odspojeni. Druga mogućnost je da ste koristili  bazu kroz nekoliko otvorenih „prozora“, bez da ste se ispravno odspojili sa svih.

 

U oba slučaja dovoljno je pričekati dvadesetak minuta da vas sustav sam odspoji te se ponovo spojiti sa svojim korisničkim imenom.

 

Prilikom spajanja dobivam poruku „Upisali ste krivo korisničko ime i/ili lozinku“?

 

 

Provjerite da li ste ispravno upisali dobiveno korisničko ime i lozinku koje ste prilikom zasnivanja pretplate dobili u dokumentu Korisnički podaci.

 

Ukoliko to nije posrijedi obavijestite nas na e-mail podrska@egzemplar.com.