Egzemplar logotip

 

 

 

 

CIJENE PRETPLATE 

 

 

 

 

TRAJANJE PRETPLATE BROJ KORISNIKA
                                        
TROMJESEČNA PRETPLATA   (EUR) 
 
 
GODIŠNJA PRETPLATA    (EUR)              
1 2 3 4
       
215.00 - - -

 

     
       
330.00  530.00 690.00 820.00
       

 

 


 

Cjenik vrijedi od 01.01.2023. godine. Sve cijene su izražene u eurima i konačne za krajnjeg korisnika. 

Za zasnivanje pretplate potrebno je popuniti i pretplatnički obrazac .

Ukoliko želite zasnovati pretplatnički odnos za više od jednog korisnika navedite broj u rubrici Napomene.

 

 

     

 

 

NAČIN PLAĆANJA

 

 

 

OPĆOM UPLATNICOM (VIRMANOM)

 

ZABA internet bankarstvo || PBZ internet bankarstvo  |  RBA internet bankarstvo  |  Erste internet bankarstvo

 

PRIMATELJ

Egzemplar j.d.o.o.

Škrlčeva 35, Zagreb

 

IBAN PRIMATELJA

HR4223600001102323910

 

MODEL I POZIV NA BROJ

HR99 i vaš broj OIB

 

OPIS PLAĆANJA

Pretplata

 

 

SWIFT broj za plaćanja iz inozemstva  ZABA HR 2X

 

 

 

 

KREDITNIM KARTICAMA

 

 

 

Podržano je plaćanje putem sustava MYPOS sljedećim kreditnim i debitnim karticama:

 

Mastercard  | Maestro |   VISA   |  Visa Electron  |    Visa Pay |      JCB | American Express |

  

 

Poveznice su integrirane u cjenik.

 

 

 

 

 

 

 

ZASNIVANJE PRETPLATE

 

 

Sadržaj pretplate

 

Zasnivanjem pretplatničkog odnosa pretplatnik tijekom razdoblja trajanja pretplate dobiva pravo pristupa svim sadržajima:

 

  • pravnim dokumentima
  • sudskoj praksi
  • e-publikacijama u pdf formatu
  • ostalom sadržaju (poslovnim dopisima i dr.). 

Za više informacija o pretplati možete nas kontaktirati ovdje.

 

 

Način zasnivanja pretplate

 

Pretplatnički odnos se zasniva ispunjavanjem podataka u pretplatničkom obrascu i prihvatom Općih uvjeta poslovanja.

 

 

Dostava korisničkih podataka

 

Nakon zasnivanja pretplatničkog odnosa, pretplatniku će korisnički račun biti aktiviran u roku od dva sata od trenutka zasnivanja (ukoliko je pretplatnički odnos zasnovan tijekom radnog vremena, odnosno sljedeći dan ukoliko je zasnovan izvan radnog vremena) te će mu biti dodijeljeno korisničko ime i lozinka za pristup.

 

Korisnički podaci će pretplatniku, uz račun i priručnik za korištenje u pdf formatu, biti dostavljeni putem elektronske pošte na e-mail koji je pretplatnik naveo u pretplatničkom obrascu.

 

 

Ostale napomene

 

Pretplatnici - obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16, 114/22) mogu u pretplatničkom obrascu u rubrici Napomene zatražiti izdavanje elektroničkog računa. 

 

Napominjemo da se iznos pretplate porezno dodatno tretira i kao opravdani trošak općeg obrazovanja i izobrazbe. Više možete saznati ovdje

 

 

 

 

 

 

PRETPLATNIČKI OBRAZAC

 

 

 

 

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

I. OPĆE ODREDBE

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva Egzemplar j.d.o.o. za poslovne informacije, Škrlčeva 35, Zagreb, MBS  080823508, OIB  67640721125 kao pružatelja usluge (u daljem tekstu: pružatelj usluge) i fizičke ili pravne osobe koja koristi sadržaj usluge kao neregistriran korisnik (u daljnjem tekstu: korisnik), odnosno fizičke ili pravne osobe koja koristi sadržaj usluge kao registrirani pretplatnik (u daljem tekstu: pretplatnik).

 

II. SADRŽAJ

Sadržaj usluge

Članak 2.

(1) Pružatelj usluge osigurava uslugu pristupa bazi dokumenata u digitalnom obliku smještenih na web stranicama pod internet domenama www.egzemplar.com, www.egzemplar.hr, egzemplar.com i egzemplar.hr.

(2) Sadržaj koji osigurava pružatelj usluge čine dokumenti u režimu slobodnog pristupa i dokumenti u režimu zaštićenog pristupa. Sadržaj u režimu slobodnog pristupa dostupan je korisnicima i pretplatnicima, dok je pristup dijelu u zaštićenom pristupu dostupan samo pretplatnicima.

(3) Korisnici i pretplatnici mogu dokumente koji čine sadržaj učitati putem internet preglednika kao html dokument ili ga mogu preuzeti na svoje računalo kao MS Word dokument.

 

Autorska prava

Članak 3.

(1) Pružatelj usluge polaže autorska prava na sav sadržaj (pravne dokumente, prateći sadržaj i programski kod).

(2) Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela baze bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi za naknadu štete.

(3) Eventualno korištenje dijela ili cjeline sadržaja u dalje komercijalne svrhe, regulirati će se zasebnim ugovorom sa pružateljem usluge.

 

Odricanje od odgovornosti za štetu

Članak 4.

(1) Sav sadržaj u bazi je dan na korištenje u najboljoj namjeri. Pružatelj usluge ne odgovara za autorsko porijeklo sadržaja u bazi.

(2) Pružatelj usluge se odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana sa nestručnim korištenjem sadržaja u bazi, za eventualne radnje korisnika i pretplatnika povezane sa korištenjem ili zlouporabom sadržaja, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, pretplatniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa korištenjem ili zlouporabom sadržaja baze.

 

Izmjene sadržaja

Članak 5.

(1) Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene, privremenog ili trajnog uklanjanja ili dodavanja bilo kojeg sadržaja bez obaveze prethodne najave.

(2) Pružatelj usluge u slučaju izmjene ili donošenja novog zakonskog teksta pridržava pravo na vremenski rok radi izmjene i usklađivanja sadržaja sa zakonskim izmjenama.

 

Nedostupnost usluge

Članak 6.

(1) Pružatelj usluge ne odgovara za eventualnu nedostupnost usluge kraću od 30 minuta, za koju je odgovoran pružatelj web hostinga.

(2) Ukoliko nedostupnost stranice potraje dulje od 30 minuta, pružatelj usluge se obvezuje pretplatniku produžiti razdoblje pretplate za mjesec dana za svakih sat vremena nedostupnosti.

 

Drugi rizici od korištenja sadržaja

Članak 7.

(1) Pružatelj usluge ne odgovara za eventualnu štetu koja korištenjem baze nastane korisniku. Sadržaj baze dokumenata je provjeren antivirusnim programom.

(2) Korisnik i pretplatnik prihvaća sve moguće rizike koji nastaju iz korištenja sadržaja te prihvaća korištenje na vlastitu odgovornost.

(3) Korištenje sadržaja se ne može smatrati davanjem pravnog savjeta.

 

Tehnički zahtjevi za korištenje sadržaja usluge

Članak 8.

(1) Korisnik ili pretplatnik za korištenje sadržaja moraju imati osobno računalo ili „pametni“ mobitel, vezu na internet i instaliran pretraživač Interneta.

(2) Pružatelj usluge nije odgovoran ukoliko koji tehnički zahtjev za korištenje pretplate na strani korisnika ili pretplatnika nije ispunjen.

 

III. PRETPLATA

Zasnivanje pretplatničkog odnosa

Članak 9.

(1) Pretplatnički odnos može zasnovati svaka fizička ili pravna osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strano trgovačko društvo koje ima registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj.

(2) Pretplatnički odnos se zasniva popunjavanjem pretplatničkog obrasca na web stranici pružatelja usluge te prihvatom ovih Općih uvjeta.

(3) Nakon zasnivanja pretplatničkog odnosa pružatelj usluge će pretplatniku u najkraćem mogućem roku, a najduže 24 sata, aktivirati korisnički račun, odnosno dodijeliti korisničko ime i lozinku za pristup, te mu iste korisničke podatke dostaviti putem elektronske pošte. Korisnik može započeti korištenje odmah nakon prispijeća korisničkih podataka.

(4) Pružatelj usluge će pretplatniku putem elektronske pošte, pored korisničkih podataka, dostaviti i račun te Upute za korištenje.

(5) Pružatelj usluge će, ukoliko pretplatnik to zatraži, poslati račun poštom.

(6) U slučaju promjene identifikacijskih podataka danih prilikom popunjavanja pretplatničkog obrasca, pretplatnik je dužan u najkraćem roku, a najduže 8 dana, dostaviti pružatelju usluge sve promjene podataka.

 

Vrste pretplate

Članak 10.

(1) Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos sa pružateljem usluge na rok od godine dana ili na rok od tri mjeseca.

(2) Pretplatnik može zasnovati pretplatnički odnos sa pružateljem usluge na rok od godine dana sa 1 do 4 korisnika po pretplatničkom odnosu.

(3) Pretplatnički odnos na rok od godine dana sa većim brojem korisnika od 4 regulirati će se posebnim ugovorom između pružatelja usluge i pretplatnika.

 

Trajanje i obnova pretplate

Članak 11.

(1) Obračun razdoblja pretplate počinje teći sljedeći dan nakon aktivacije korisničkog računa.

(2) Razdoblje pretplate ističe protekom dana koji odgovara kalendarskom broju datuma kad je pretplata počela teći.

(3) Pretplatnički odnos se obnavlja ukoliko korisnik najkasnije 48 sati nakon isteka pretplate ne obavijesti pružatelja usluge da raskida pretplatnički odnos.

 

Plaćanje pretplate

Članak 12.

(1) Iznos pretplate je promjenjiv te je istaknut u cjeniku na web stranici pružatelja usluge.

(2) Pružatelj usluga ima pravo namirenja potraživanja neplaćenog iznosa pretplate putem ovršnog postupka u skladu sa Zakonom.

 

Obveze pretplatnika

Članak 13.

(1) Pretplatnik se obvezuje da neće dati na uvid trećim osobama svoju lozinku za pristup niti na bilo koji način trećim osobama učiniti dostupnim sadržaj baze.

(2) Pretplatnik se obvezuje da tijekom pretplatničkog odnosa neće preuzeti na svoje računalo više od 1/3  sadržaja baze koju čine dokumenti za preuzimanje u MS Word formatu (na bilo koji dan pretplatničkog odnosa), dok za pristup i otvaranje dokumenata u html formatu pretplatnik nema ograničenja.

(3) Pretplatnik je upoznat sa činjenicom da će nepoštivanje odredbi ovih Općih uvjeta rezultirati suspenzijom pretplatničkog statusa ili naknadom štete.

 

Neovlašteno pružanje pravne pomoći

Članak 14.

Pretplatnik je upoznat sa činjenicom da je neovlašteno pružanje pravne pomoći uz naplatu kazneno djelo.

 

Tehnička podrška

Članak 15.

Pružatelj usluge se obvezuje pretplatniku osigurati besplatnu podršku za korištenje putem elektronske pošte na koju će odgovoriti u roku najviše 24 sata.

 

Otkaz pretplate od strane pretplatnika (jednostrani raskid ugovora)

Članak 16.

(1) Pretplatnik može tijekom trajanja pretplate elektronskom poštom ili pisanim putem otkazati pretplatnički ugovor bez obveze navođenja razloga za prestanak. Plaćeni iznos pretplate se u tom slučaju ne vraća pretplatniku.

(2) Ukoliko pretplatnik nije započeo sa korištenjem usluge, može u roku od 14 dana, ne navodeći razloge, jednostrano raskinuti ugovor bez plaćanja iznosa pretplate. U tom slučaju pružatelj usluge će pretplatniku u roku od 8 dana od zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora vratiti plaćeni iznos pretplate.

(3) Pretplatnik je upoznat sa činjenicom da gubi pravo na jednostrani raskid ugovora iz st. 2. ovog članka trenutkom započinjanja korištenja usluge.

 

Otkaz pretplate od strane pružatelja usluge (jednostrani raskid ugovora)

Članak 17.

Pružatelj usluge može jednostrano otkazati pretplatnički odnos pretplatniku ukoliko pretplatnik prekrši bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta.

 

Podnošenje prigovora

Članak 18.

(1) Pretplatnik može, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača „Narodne novine“ br. 41/14, 110/15, elektronskom poštom, pisanim putem ili u prostorijama pružatelja usluge podnijeti pisani prigovor.

(2) Pružatelj usluge će bez odgađanja potvrditi primitak pisanog prigovora te u roku od najkasnije 8 dana odgovoriti na prigovor pretplatnika.

(3) Podnošenje prigovora nema nikakvog utjecaja na sadržaj i trajanje pretplatničkog odnosa.

 

IV. ZAŠTITA TAJNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Privatnost korisnika i pretplatnika

Članak 19.

Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba) u najvećoj mogućoj mjeri štiti osobne podatke svojih korisnika i pretplatnika, osim u slučaju kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika i pretplatnika.

 

Prikupljanje osobnih podataka

Članak 20.

(1) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, isključivo prikuplja osobne podatke dobivene od pretplatnika, kao ispitanika, u postupku registracije.

(2) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade,  prikuplja sljedeće podatke; ime i prezime pretplatnika - fizičke osobe / naziv pretplatnika - pravne osobe; adresu; mjesto i poštanski broj; OIB; broj telefona te adresu e-pošte.

(3) Osobni podaci iz st. 2. ovog članka se prikupljaju i obrađuju isključivo radi izvršenja ugovora u kojem je pretplatnik, kao ispitanik, stranka te radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

(4) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka.

 

Obrada osobnih podataka

Članak 21.

(1) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, može povjeriti obradu podataka iz čl. 18. ovih Općih uvjeta izvršitelju obrade.

(2) Odnos između pružatelja usluge, kao voditelja obrade i izvršitelja obrade uređen je zasebnim ugovorom ili odlukom.

 

Prava pretplatnika u pogledu zaštite osobnih podataka

Članak 22.

(1) Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge, kao voditelja obrade, zatražiti sve informacije o prikupljanju osobnih podataka. Pružatelj usluge će najkasnije u roku mjesec dana od zaprimanja zahtjeva pretplatnika obavijestiti o radnjama koje je poduzeo postupajući prema njegovom zahtjevu za pristup podacima (pravo na transparentnost).

(2) Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge, kao voditelja obrade, zatražiti potvrdu da li se njegovi podaci obrađuju (pravo na pristup podatcima).

(3) Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge, kao voditelja obrade, zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravak).

(4) Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge, kao voditelja obrade, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (pravo na zaborav).

(5) Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge, kao voditelja obrade, pod uvjetima određenim Općom uredbom ishoditi ograničenje obrade svojih podataka (pravo na ograničenje obrade).

(6)  Pretplatnik, kao ispitanik, ima pravo dobiti podatke koje je dao pružatelju usluge, kao voditelju obrade, dobiti u strukturiranom strojno čitljivom obliku, u svrhu da ih prenese drugom voditelju obrade (pravo na prenosivost podataka).

(7) Pretplatnik, kao ispitanik, ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na osnovi javnog interesa ili legitimnog interesa (pravo na prigovor).

(8) Pretplatnik, kao ispitanik, može se protiviti da se na njega odnosi odluka koja se temelji na isključivo automatiziranoj obradi koja bi za ispitanika proizvela pravne ili druge važne učinke (pravo protivljenja odluci na temelju profila).

 

Rok pohrane osobnih podataka

Članak 23.

Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, čuva podatke pretplatnika, kao ispitanika, dvije godine nakon isteka pretplatničkog odnosa.

 

Distribuiranje osobnih podataka trećim osobama

Članak 24.

(1) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, se obavezuje da prikupljene osobne podatke neće distribuirati niti ustupati trećim osobama.

(2) Na pisani zahtjev nadležnih tijela u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, pružatelj usluge može tim tijelima dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim korisnicima.

 

Prikupljanje tzv. kolačića (eng. 'cookies') i lokacijskih podataka

Članak 25.

(1) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, od korisnika ili pretplatnika ne prikuplja tzv. kolačiće (eng „cookies“).

(2) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, prikuplja podatke o lokaciji korisnika i pretplatnika putem Google Analytics.

 

Anonimizacija dokumenata

Članak 26.

U svrhu zaštite osobnih podataka trećih osoba, iz svih dokumenata u sadržaju baze uklonjeni su imena/nazivi, adrese, OIB, MBS, JMBG, brojevi zemljišnoknjižnih čestica te drugi podaci koji se smatraju osobnim podacima.

 

Tehnički preduvjeti zaštite osobnih podataka

Članak 27.

(1) Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, osigurava zaštitu osobnih podataka putem njihove pohrane u računalnoj bazi zaštićenoj lozinkom.

(2) Osobe sa pristupom računalnoj bazi i ovlaštenjem za obradu određuje voditelj obrade posebnom odlukom.

 

Izvješćivanje o povredi osobnih podataka

Članak 28.

Pružatelj usluge, kao voditelj obrade, će u slučaju kršenja sigurnosti koje je dovelo do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48 sati obavijestiti pretplatnika, kao ispitanika, o događaju te o poduzetim mjerama.

 

Suglasnost za obradu podataka

Članak 29.

Pretplatnik, kao ispitanik, prihvatom ovih Općih uvjeta dobrovoljno i nedvosmisleno pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka iz čl. 20. st. 2. ovih Općih uvjeta.

 

V. ZAKLJUČNE ODREDBE

Izmjena Općih uvjeta

Članak 30.

(1) Pružatelj usluge zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta bez prethodne najave.

(2) Pretplatnik je dužan prilikom svake izmjene statusa provjeriti važeće Opće uvjete.

 

Rješavanje sporova

Članak 31.

Sve sporove koji eventualno proizađu iz tumačenja i primjene ovih Općih uvjeta pružatelj usluge te korisnik ili pretplatnik će nastojati riješiti sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan će biti sud u Zagrebu.

 

Stupanje na snagu

Članak 32.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

 

U Zagrebu, 18. svibnja 2018.

 

*Pritiskom na "Prihvaćam" izjavljujete da se slažete sa Općim uvjetima poslovanja.