Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
1004.2 Ugovor o ustupanju tražbine (cesiji) Slobodan pristup 80.-87. ZOO
1025 Ugovor o jamstvu Slobodan pristup 104.-129. ZOO
1100.2 Ugovor o kupoprodaji stana Slobodan pristup 376.-473.ZOO
1103 Ugovor o kupoprodaji motornog vozila Slobodan pristup 376.-473.ZOO
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništva Slobodan pristup 462.- 463.ZOO
1121 Predugovor ugovoru o kupoprodaji pokretnine Slobodan pristup 268. ZOO
1122.3 Predugovor ugovoru o kupoprodaji nekretnine Slobodan pristup 268. ZOO
1160.1 Ugovor o darovanju Slobodan pristup 479.-483.ZOO
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanju Slobodan pristup 579.-585. ZOO
1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju Slobodan pristup 586.-589. ZOO
1210.2 Ugovor o posudbi Slobodan pristup 509.-518. ZOO
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupu Slobodan pristup 160. ZOO
1433 Ugovor o izvođenju građevinsko-obrtničkih radova Slobodan pristup -
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup 217. ZV
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup 308. ZV
1850 Međuvlasnički ugovor Slobodan pristup 375. ZV
1955.2 Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života Slobodan pristup 105.-115. ZN