Egzemplar logotip
 
 
KONTAKTI
 
 
 
 

 

UREDNIK                     

 

urednik@egzemplar.com

 

 

SLUŽBA ZA PRETPLATU                 

 

pretplata1@egzemplar.com

 

 

SLUŽBA ZA PODRŠKU     

 

podrska@egzemplar.com

 

 

 
 
 
      
                   
TELEFON                   
 
 
+385 (0) 91 541 7964
 
 
 
           
                                  
WEB 
 
 
 
 

O DRUŠTVU

 

 

 

 

 

NAZIV                        

 

Egzemplar j.d.o.o. za poslovne informacije

 

 

ADRESA                      

 

Škrlčeva 35, 10 000 Zagreb

 

 

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE                  

 

Hrvoje Barberić, dipl. iur.

 

 

OIB DRUŠTVA                            

 

67640721125
 

 

MBS DRUŠTVA                         

 

080823508 upisan dana 09.01.2013. u glavnu knjigu sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu

 

 

EUID DRUŠTVA

 

HRSR.080823508

 

 

POSLOVNI RAČUN DRUŠTVA - IBAN                  

 

HR4223600001102323910   otvoren kod Zagrebačke banke, Zagreb  

 

 

 

 

 

MISIJA 

 

Osigurati uspješno upravljanje poslovnim informacijama na području prava uspostavom opsežne i povezane baze primjera pravnih dokumenata i pripadajuće sudske prakse.

 

 

VIZIJA 

 

Razvoj i održavanje baze primjera pravnih dokumenata iz svih grana prava, osiguravanje njihove usklađenosti  sa važećim pravnim propisima te povezanosti sa srodnim dokumentima i pripadajućom sudskom praksom.

 

Osigurati kontinuirano širenje baze uz uvažavanje sugestija i potreba korisnika.

 

 

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

 

UVODNA IZJAVA

 

Egzemplar j.d.o.o. (dalje:Pružatelj usluge), kao voditelj obrade, u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba) u najvećoj mogućoj mjeri štiti osobne podatke svojih korisnika i pretplatnika, osim u slučaju kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika i pretplatnika.

 

 

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Pružatelj usluge isključivo prikuplja osobne podatke dobivene od pretplatnika, kao ispitanika, u postupku registracije. Pružatelj usluge prikuplja sljedeće podatke; ime i prezime pretplatnika - fizičke osobe / naziv pretplatnika - pravne osobe; adresu; mjesto i poštanski broj; OIB; broj telefona te adresu e-pošte. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo radi izvršenja ugovora u kojem je pretplatnik, kao ispitanik, stranka te radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. Pružatelj usluge ne obrađuje posebne kategorije osobnih podataka.

 

Pružatelj usluge može povjeriti obradu podataka izvršitelju obrade. Odnos između pružatelja usluge i izvršitelja obrade uređen je zasebnim ugovorom ili odlukom. Pružatelj usluge čuva podatke pretplatnika, kao ispitanika, dvije godine nakon isteka pretplatničkog odnosa. Pružatelj usluge osigurava zaštitu osobnih podataka putem njihove pohrane u računalnoj bazi zaštićenoj lozinkom. Osobe sa pristupom računalnoj bazi i ovlaštenjem za obradu određuje voditelj obrade posebnom odlukom.

 

 

PRAVA PRETPLATNIKA U POGLEDU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Pretplatnik, kao ispitanik, može od pružatelja usluge zatražiti sve informacije o prikupljanju osobnih podataka. Pružatelj usluge će najkasnije u roku mjesec dana od zaprimanja zahtjeva pretplatnika obavijestiti o radnjama koje je poduzeo postupajući prema njegovom zahtjevu za pristup podacima (pravo na transparentnost). Pretplatnik može od pružatelja usluge zatražiti potvrdu da li se njegovi podaci obrađuju (pravo na pristup podatcima). Pretplatnik može od pružatelja usluge zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopunu nepotpunih podataka (pravo na ispravak). Pretplatnik može od pružatelja usluge zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (pravo na zaborav).

 

Pretplatnik može od pružatelja usluge pod uvjetima određenim Općom uredbom ishoditi ograničenje obrade svojih podataka (pravo na ograničenje obrade). Pretplatnik ima pravo dobiti podatke koje je dao pružatelju usluge dobiti u strukturiranom strojno čitljivom obliku, u svrhu da ih prenese drugom voditelju obrade (pravo na prenosivost podataka). Pretplatnik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka koji se obrađuju na osnovi javnog interesa ili legitimnog interesa (pravo na prigovor). Pretplatnik se može protiviti da se na njega odnosi odluka koja se temelji na isključivo automatiziranoj obradi koja bi za ispitanika proizvela pravne ili druge važne učinke (pravo protivljenja odluci na temelju profila). Ukoliko pretplatnik želi iskoristiti ovo svoje pravo može se obratiti na e-mail adresu podrska@egzemplar.com.

 

 

ZAŠTITA PODATAKA ENKRIPCIJOM

 

Tajnost podataka pretplatnika zaštićena je upotrebom SSL enkripcije. Stranica za zasnivanje pretplatničkog odnosa osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka (SSL enkripcija postupak je šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihova prijenosa) što omogućava siguran prijenos informacija te onemogućuje nedopušten pristup podacima prilikom komunikacije između računala Kupca i myPOS payment gateway servisa i obrnuto. Pružatelj usluge ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica te stoga niti ne odgovara za eventualni gubitak istih, niti su isti dostupni neovlaštenim osobama.

 

 

POLITIKA KORIŠTENJA "COOKIES"

 

Pružatelj usluge od korisnika ili pretplatnika izravno ne prikuplja tzv. kolačiće (eng „cookies“). Pružatelj usluge prikuplja podatke o lokaciji korisnika i pretplatnika putem Google Analytics koji koristi "cookies". Putem tako prikupljenih podataka posjetitelji stranice se ne identificiraju, a takvi podaci se koriste isključivo za potrebe analize mrežnog prometa. Ukoliko želite promijeniti status svojih podataka prikupljenih putem Google Analytics to možete učiniti ovdje

 

 

DISTRIBUIRANJE PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

 

Pružatelj usluge se obavezuje da prikupljene osobne podatke neće distribuirati niti ustupati trećim osobama. Na pisani zahtjev nadležnih tijela u svrhu istrage, pokretanja ili vođenja sudskih ili drugih postupka, pružatelj usluge može tim tijelima dostaviti podatke koje prikupi o pojedinim korisnicima.

 

Pružatelj usluge će u slučaju kršenja sigurnosti koje je dovelo do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 48 sati obavijestiti pretplatnika, kao ispitanika, o događaju te o poduzetim mjerama.