Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
1600.1 Ugovor o radu 11. ZOR
1600.2 Ugovor o radu 11. ZOR
1600.3 Ugovor o radu 11. ZOR
1601.1 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove 16. ZOR
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove 16. ZOR
1606 Ugovor o privremenom ustupanju radnika (Povezano društvo) 10. st. 3. ZOR
16061 Ugovor o privremenom ustupanju radnika u inozemstvo (Povezano društvo) 10. st. 3. ZOR
1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme 12. ZOR
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme 12. ZOR
1610.3 Ugovor o radu na određeno vrijeme 12. ZOR
16101 Uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme 12. st. 2. ZOR
1611 Aneks ugovoru o radu 11. ZOR
1611.2 Aneks ugovoru o radu 11.ZOR
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada 17. ZOR
1616 Ugovor o radu (upućivanje radnika na rad u inozemstvo) 18. ZOR
1617.1 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija) 45. ZOR
1617.2 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija) 45.ZOR
16171 Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova (Agencija) 46. ZOR
1618 Obavijest o raskidu ugovora o radu zbog nestupanja na rad u ugovorenom roku -
1620 Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 59. ZOR
16201 Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom (dopunskom radu) 62. st. 3. ZOR
16201.2 Ugovor o radu sa nepunim radnim vremenom (dopunskom radu) 62. st. 3. ZOR
16202 Suglasnost poslodavca za sklapanje ugovora s nepunim radnim vremenom (o dopunskom radu) 62. st. 3. ZOR
1621 Ugovor o volontiranju 25. ZVo
16211 Potvrda o volontiranju 32.ZVo
1622 Ugovor o radu pripravnika 53.-58. ZOR
16230 Ugovor o naukovanju 61. ZO i PMUUN
16231 Ugovor o naukovanju (izvođači naukovanja) 61. ZO i PMUUN
16232 Raskid ugovora o naukovanju 61. ZO i PMUUN
16233 Raskid ugovora o naukovanju 61. ZO i PMUUN
16234 Ugovor o suradnji (naukovanje) 5. ZOO i PMUUN
1625.1 Sporazum o prestanku ugovora o radu 113. ZOR
1625.2 Sporazum o prestanku ugovora o radu 113. ZOR
1629 Kolektivni ugovor 192.-204. ZOR
1629.2 Kolektivni ugovor 192.-204. ZOR
1630.1 Managerski ugovor (menadžerski ugovor) -
1630.2 Managerski ugovor (menadžerski ugovor) -
1632.1 Ugovor o plaći predsjednika nadzornog odbora -
1632.2 Ugovor o plaći predsjednika nadzornog odbora -
1633 Ugovor o radu glavnog izvršnog direktora -
1639 Ugovor o školovanju -
1640.1 Ugovor o stipendiranju -
1640.2 Ugovor o stipendiranju -
1641 Ugovor o obrazovanju odrasle osobe -
1643 Ugovor o specijalizaciji -
1644 Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi PSOUSRP
1645 Ugovor o pravima i obvezama amaterskog sportaša -
1646 Ugovor o obavljanju praktične nastave 25. ZSO
1647 Ugovor o obavljanju studentskog posla POSUSP