Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Slobodan pristup 387.-388. ZTD
3001.1 Društveni ugovor Slobodan pristup 387.-388. ZTD
3010.1 Statut dioničkog društva Slobodan pristup 173. ZTD
3560 Statut vijeća nacionalnih manjina Slobodan pristup 27. UZPNM
3600 Odluka o osnivanju zaklade Slobodan pristup 4. ZZF
3601 Ugovor o osnivanju zaklade Slobodan pristup 4. ZZF
3610 Statut zaklade Slobodan pristup 18. ZZF
3870.E Obavijest o istupanju poslovnog partnera iz društva (eng) Slobodan pristup
3961 Odluka o isključenju člana zbog neuplaćenog dijela temeljnog uloga Slobodan pristup 400. ZTD