Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

23. ZUd

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3401.1 Statut udruge
3404 Odluka o usvajanju statuta udruge (C)
3401.2 Statut udruge
SUDSKA PRAKSA
Udruge - članstvo (Gž-1/2008)
Zaštita članskih prava člana udruge (Gž-16/12-2)
Udruge - poslovi upravljanja stambenim objektima (Us-9296/05)
Napomena

Udruga   svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja. Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga, dok se na udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe na odgovarajući način primjenjuju propisi koji se odnose na ortaštvo. (Zakon o udrugama,  "Narodne novine" br. 74/14)