Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

133. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2320 Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza
2330 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o izvanrednom otkazu
2331 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o osobno uvjetovanom otkazu
2332 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o poslovno uvjetovanom otkazu
2340 Odluka o privremenom udaljenju radnika s posla
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
SUDSKA PRAKSA
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Pravo radnika na otpremninu (Revr-935/10-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog napada na poslovođu (Revr-1695/10-2)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu zbog samovoljnog izostanka (Revr-509/2012-5)
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr-1251/11-2)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Opravdani razlozi za otkaz (Revr-446/12-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - trajna nesposobnost (Revr-480/2009-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Rok za podnošenje tužbe protiv otkaza ugovora o radu (Gžr-1278/11-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Napomena

Otkaz ugovora o radu   način prestanka ugovora o radu, jednostrano očitovanje volje stranke radnoga odnosa, poslodavca ili radnika, kojim ona izražava namjeru da određe­noga dana okonča radni odnos. To očitovanje, nakon što bude dostavljeno drugoj strani, uz ispunjenje određenih pravnih pretpostavki i provedenoga postupka, dovodi do prestanka ugovora o radu te tako i ugovornoga radnoga odnosa. Ako pretpostavke ne bi bile zadovolje­ne, otkaz ugovora o radu ne bi bio dopušten. Ugovor o radu može se otkazati samo pismeno, a poslodavac je dužan otkaz i obrazložiti. U postupku otkaziva­nja važnu ulogu ima radničko vijeće. Pod određenim uvjetima, nakon otkaza ugovora o radu rad­nik nastavlja raditi za trajanja otkaznoga roka te mu može pripadati pravo na otpremninu po prestanku radnoga odnosa. Otkaz može biti re­doviti i izvanredni, a postoji i otkaz s ponudom izmijenjenoga ugovora o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1010.)