Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1671 Potvrda o predaji mjenice
1669 Zahtjev za eskont mjenice
1690 Knjiga izdanih vlastitih mjenica
1650 Vlastita mjenica
SUDSKA PRAKSA
Vlastita mjenica (Gž.1376/05-2)
Trasiranje mjenice (Pž-4508/03)
Bjanko mjenica (Pž-3016/05)
Akcept mjenice (Gžz-17/2009-2)
Napomena