Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

47.st.2.ZM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1690 Knjiga izdanih vlastitih mjenica
1650 Vlastita mjenica
1695 Prijedlog za amortizaciju mjenice
SUDSKA PRAKSA
Mjenični obveznici (Pž-3214/12)
Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Prigovor mjeničnog dužnika (Gž-5397/13)
Mjeničnopravni prigovor (Gž-752/12-2)
Napomena