Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

196. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti
SUDSKA PRAKSA
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)