Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

4. ZZKPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2194 Tužba radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora Slobodan pristup
2146 Tužba zakupnika za naknadu štete
1224.1 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
1224.2 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)
Stjecanje bez osnove - korištenje poslovnog prostora nakon isteka ugovora (Gž-567/08)
Troškovi adaptacije za zakupodavca (Rev x 904/14)
Usluge najma i zakupa (Mišlj. Porezne uprave od 30.8.2016.)
Zakup poslovnog prostora - komunalna djelatnost (Gž-11874/11-2)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Napomena

 

Ugovor o zakupu poslovnog prostora   ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku poslovni prostor na korištenje uz određenu zakupninu. Ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku. Zakupodavac je obvezan predati poslovni prostor u prikladnom roku i u ugovorenom roku te ga održavati uz potrebne popravke, s pravom zakupnika na raskid ugovora zbog neispunjavanja tih obveza. Obveza zakupnika je plaćati zakupninu i određene troškove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1665.-1666.)