Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1701 Ugovor o zajednici dobiti
Contract on a profit union

Pravni temelj

480. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1705 Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti
1704.1 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
1703 Ugovor o vođenju poslova društva
3980 Odluka o isključenju isplate dobiti
3981 Odluka o upotrebi kumulirane dobiti zadržane iz ranijih godina
3973.1 Odluka o upotrebi dobiti
1702 Ugovor o konzorciju
SUDSKA PRAKSA
Poduzetnički ugovor (Revt-68/07-2)
Dioničko društvo - podjela dobiti (Revt 40/07-2)
Upotreba dobiti (Pž-8732/2003)
Pravo na dividendu (Pž-8732/03)
Napomena

Ugovor o zajednici dobiti   vrsta poduzetničkog ugovora kojim se društvo kapitala (dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću) obvezuju da će svoju dobit ili dobit pojedinih svojih pogona u potpunosti ili djelomično udružiti s dobiti drugih društava ili pojedinih pogona tih društava radi podjele zajedničke dobiti. (Izvor: Rječnik trgovačkog prava, 1997., str. 562.)