Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

61. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2091 Tužba radi utvrđenja da je tužitelj prenamjenom zajedničkih prostorija stekao vlasništvo
2016 Tužba radi utvrđenja da ograda nije zajednička
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
1806.1 Ugovor o diobi zajedničke imovine
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
SUDSKA PRAKSA
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Položaj pravnih sljednika (Mišljenje Porezne uprave 4.3.2015.)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)