Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1905 Ugovor o licenciji
Licence contract

Pravni temelj

699.-716. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2161 Tužba radi povrede ugovora o licenciji
1906 Ugovor o isključivoj licenciji
1907 Ugovor o podlicenciji
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Nositelj isključive licencije (Pr Pž-6924/05-3)
Ugovor o licenciji (Pž-2645/97)
Napomena