Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1161 Ugovor o darovanju bez predaje stvari
Contract of donation without actual delivery of the thing

Pravni temelj

482. st.2. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1161 Ugovor o darovanju bez predaje stvari
1160.2 Ugovor o darovanju
2144 Tužba radi opoziva darovanja Slobodan pristup
1163 Ugovor o nagradnom darovanju
SUDSKA PRAKSA
Opoziv darovanja (Rev-1170/2006-3)
Darovanje - poslovna nesposobnost uslijed demencije (Gž-1961/2019-2).
Ugovor o darovanju - pobijanje - rok za podnošenje tužbe (Gž-2991/16-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje - ugovor o darovanju (Gž-2311/17-2)
Dva ugovora o darovanju sa različitim osobama (Gž-2608/13-2)
Opoziv darovanja (Gž-5912/14-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1770/14-2)
Ugovor o darovanju - oblik (Gž-1047/07-3).
Ugovor o darovanju - osobne služnosti (Gž.148/13-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Ugovor o darovanju (Rev x -37/2009-2)
Napomena

 

Darovanje   pravni posao kojim jedna ugovorna strana - darodavac, drugoj obdarenoj strani - daroprimcu dobrovoljno i besplatno namjenjuje neku imovinsku korist tako što će se ispunjenjem tog ugovora umanjiti imovina darodavca i povećati imovina obdarenika. Dar može biti strvar, imovinsko pravo ili imovina, u cijelosti ili nekom dealnom dijelu. Darovati se može svoju sadašnju imovinu ali i buduću - najviše do polovice. Darovanjem se ne smatra odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je ono stečeno ili je sporno, kao ni ispunjenje neke moralne obveze. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 190.-191.)