Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1521 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
Bank guarantee

Pravni temelj

1039.-1044.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1520 Ugovor o akreditivu
1515 Ugovor o nenamjenskom kreditu
SUDSKA PRAKSA
Bankarsko jamstvo (Pž-3067/94)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Valjanost ugovora (Gž-2204/10)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Bankarska garancija (Rev -447/08-2)
Bankarsko jamstvo - odgovornost za ispunjenje cijele obveze (Pž-1268/93)
Napomena

Bankovna garancija   instrument kojem je osnovna svrha osiguranje izvršenja ugovornih obveza, a sastoji se u obvezi banke koja je izdala garanciju, da u slučaju ispunjenja uvjeta sadržanih u samoj garanciji isplati korisniku garancije određeni novčani iznos. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 74.-75.)