Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1520 Ugovor o akreditivu
Letter of credit

Pravni temelj

1028.-1029.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1521 Ugovor o bankarskom jamstvu (garanciji)
SUDSKA PRAKSA
Bankarsko jamstvo (Pž-3067/94)
Bankarsko jamstvo - odgovornost za ispunjenje cijele obveze (Pž-1268/93)
Međunarodni dokumentarni akreditiv (Revt-13/2004-2)
Napomena