Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

531.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupuSlobodan pristup
1225 Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora
1220.2 Ugovor o zakupu
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma
2147 Tužba radi naplate podzakupnine
1220.1 Ugovor o zakupu
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje bez osnove - korištenje poslovnog prostora nakon isteka ugovora (Gž-567/08)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Zakup poslovnog prostora - komunalna djelatnost (Gž-11874/11-2)
Usluge najma i zakupa (Mišlj. Porezne uprave od 30.8.2016.)
Troškovi adaptacije za zakupodavca (Rev x 904/14)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Napomena

 

Zakup     ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Davanje stvari u zakup podrazumijeva uporabu s pravom pribiranja plodova, dok se kod najma stvar daje na uporabu. Bitni sastojci ugovora o zakupu jesu stvar koja je predmet zakupa, zakupnina i vrijeme trajanja. Po prirodi i svrsi zakupa njegov predmet ne mogu biti potrošne stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1811.- 1812.)