Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

167. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
SUDSKA PRAKSA
Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Gž-2380/07)
Negatorna vlasnička tužba (Gž-3396/16)
Prestanak vlasništva propašću stvari (Rev x -732/13-2)
Actio negatoria (Gž-299/13-2)
Zahtjev za uklanjanje izvora imisija (Gž- 1522/12-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Uznemiravanje vlasnika postavljanjem betonskih stupova (Gž.178/10-2)
Uznemiravanje vlasnika nekretnine sadnjom čempresa (Gž.4084/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Rev x-9/2009-2)
Napomena

Actio negatoria    tužba kojom se traži prestanak uznemiravanja. Njome vlasnik zahtijeva od osobe koja ga u izvršavanju njegovih vlasničkih ovlasti samovlasno uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, da uznemiravanje prestane.  Samovlasna su ona uznemiravanja za koja osoba koja ih je počinila nije ovlaštena, jer nisu utemeljena na nekom njezinu subjetivnom pravu, ni na zakonskom ograničenju vlasnikova prava. Tužitelj treba dokazati da je stvar njegovo vlasništvo i da ga tuženik uznemirava u izvršavanju njegovih ovlasti u pogledu te stvari. Tužitelj ne mora dokazivati da je uznemiravanje protupravno. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 6.-7.)