Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

29.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2220 Tužba radi utvrđenja postojanja uništene oporuke
2218 Međunarodna oporuka
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
2216 Opoziv oporuke
2213 Oporuka sa zapisom
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2210 Oporuka
2200 Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja
SUDSKA PRAKSA
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Skrbnik ostavine (Gž -803/12)
Provedba rješenja o nasljeđivanju (10 Gž.3031/11-2)
Utvrđivanje vrijednosti naslijeđene imovine (Gž-3132/2008-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)