Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

241. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Prekid zastare - rokovi (Pž-456/2007)
Pravo stanovanja (Gž-7063/14-2 )
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Napomena

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)