Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

239. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
2065 Tužba radi utvrđenja prestanka služnosti zbog zastare
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti
2570 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti uporabe nekretnine
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena