Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

166. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2039 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva nekretnine stečene dosjelošću i izdavanja tabularne isprave Slobodan pristup
2038 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine stečene dosjelošću
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva
2091 Tužba radi utvrđenja da je tužitelj prenamjenom zajedničkih prostorija stekao vlasništvo
2044 Tužba vlasnika radi zaštite od uznemiravanja (Actio negatoria) Slobodan pristup
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
SUDSKA PRAKSA
Vlasništvo nad nekretninama (Gž-3477/05)
Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev-889/2004-2)
Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev 693/05-2)
Zaštita prava vlasništva (Actio Publiciana) (Rev-754/2011-2)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Rev-693/05-2)
Zaštita predmnijevanog vlasnika - ovrha (Rev 1566/2017-2)
Ograničenje prava vlasništva (Gž- 707/2016)
Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika (Gž-1547/17-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Opseg prava vlasništva na nekretnini (Gž-7063/14-2)
Utvrđivanje prava vlasništva (Rev-x 1027/15-2) (Pr)
Stjecanje vlasništva - tabularna isprava (Gž-8929/15-2)
Napomena

 

Actio Publiciana   tužba predmnijevanog vlasnika za povrat posjeda stvari. Tom tužbom tužitelj, za kojega se u postupku pred sudom ili drugim nadležnim tijelom smatra da je vlasnik stvari, traži od osobe koja tu stvar posjeduje da je preda u posjed njemu ili osobi koju on odredi. Tužba se podnosi protiv osobe koja stvar posjeduje bez ikakvoga pravnog temelja ili na pravnom temelju koji je slabiji od tužiteljeva (nepošten; nezakonit; ne može označiti svoga prednika ili je posjed stečen besplatno ako ga je onaj koji zahtjeva posjed stekao naplatno). Vlasnička tužba predmnijevanog vlasnika ne zastarijeva. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 9.)