Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

159.- 160. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2024 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva od nevlasnika i brisanja uknjižbe
2025 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva prisvojenjem napuštene stvari
2027 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima
2038 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine stečene dosjelošću
2061 Tužba radi utvrđenja stjecanja služnosti dosjelošću
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava vlasništva (Rev-976/2006-2)
Stjecanja prava vlasništva dosjelošću (Gž-8015/13-2)
Ugovor o korištenju stana - pravna osnova za dosjelost (15 Gž.824/10-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Tužba za opravdanje predbilježbe (Gž-7700/12-2)
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž-1908/16-2)
Dosjelost rokovi - stjecanje stvari u vlasništvu RH (Gž-6566/2018-2)
Dosjelost - tabularna izjava (Rev 945/2018-2)
Dosjelost na dijelu nekretnine (Gž-4308/2018-3)
Dosjelost (Gž-224/2018-2)
Stjecanja prava vlasništva dosjelošću (Gž-8015/13-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Gž-7137/14-2)
Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Objekt prava vlasništva (Gž-1679/2009-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Rev -139/2010-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Rok za stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž- 3082/09)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Napomena

Dosjelost   stjecanje vlasništva nad stvarju koja pripada drugomu posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme, ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon za različite vrste dosjelosti. Dosjelost je izvorni način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslonca na volju i pravo dosadašnjega vlasnika.  Prema hrv. pravu postoje dvije vrste dosjelosti: redovita i izvanredna koje se razlikuju glede kakvoće posjeda. Za redovitu dosjelost traži se tzv. kvalificiran posjed, tj. pošten, zakonit i istinit posjed, a za izvanrednu samo pošten posjed. Kod redovite dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 3 god., a za nekretnine 10 godina. Kod izvanredne dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 10, a za nekretnine 20 godina. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 247.)