Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

238. st. 2.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2051 Tužba radi utvrđenja da je ovlaštenik služnosti dužan održavati poslužnu stvar
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2062 Tužba predmnijevanog ovlaštenika služnosti radi utvrđenja postojanja služnosti
2064 Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti zbog odreknuća
2065 Tužba radi utvrđenja prestanka služnosti zbog zastare
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
SUDSKA PRAKSA
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Obnova međe (Gž 1550/2005-2)
Tužba korisnika tereta (Pž-6646/03)
Vlastita ograda (Gž-547/07-2)
Uređenje međe - izvanredna uprava (Gž-365/08)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena