Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

327.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2122 Tužba radi poništenja ugovora zbog prekomjernog oštećenja
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi
SUDSKA PRAKSA
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Poništenje ugovora (Gž-4798/15)
Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Ništetnost ugovora o kreditu - ovrha (Ovr-229/16)
Nedostatak ovlaštenja za sklapanje pravnog posla - ništavost (ništetnost) (Gž-6307/16-2)
Ništetnost ugovora - pravni interes (Pž-8201/16)
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Napomena

Ništavost    svojstvo pravnih poslova koji ne proizivode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvoditi. Ništavost nastupa ex lege i na nju sud pazi po službenoj dužnosti. Razlozi ništavosti su: poslovna sposobnost, neke mane volje, nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbe, nedopuštenost osnove te nedostatak potrebnog oblika. Posljedice ništavosti su obveza restitucije te eventualno odgovornost za štetu. Ne postoji ograničen vremenski rok za isticanje ništavosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 839.)