Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
1806.1 Ugovor o diobi zajedničke imovine
1850 Međuvlasnički ugovorSlobodan pristup
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
2015 Tužba radi utvrđenja dužnosti održavanja zajedničke ograde
2016 Tužba radi utvrđenja da ograda nije zajednička
SUDSKA PRAKSA
Zajednički dio zgrade - krov (Gž.4990/12-2)
Zajednička pričuva (10 Gž.1357/12-2)
Preuređenje tavana u stambeni prostor (Gž- 1720/2019-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Napomena

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)