Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

17. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
2009 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku
2008 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po trećem
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina) Slobodan pristup
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2001 Tužba radi utvrđenja stjecanja posjeda prava
SUDSKA PRAKSA
Samostalan posjed nekretnine od strane jednog suvlasnika (Gž-1594/15-2)
Smetanje posjeda (Gž-3173/14-2)
Izvršavanje suposjeda (Gž-228/2014-2).
Nesavjestan posjed (Gž-2458/2013-2).
Posjed - električna energija kao predmet posjedovne zaštite (Gž-520/18-2)
Uznemiravanje u vršenju posjeda - grobno mjesto (22 Gž-201/19-3).
Predaja nekretnine u posjed - vlasnički spor (Gž-1178/16-2)
Pošteni posjed - neplaćanje najamnine (16 Gž-282/2019-3).
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Prestanak vlasništva propašću stvari (Rev x -732/13-2)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)
Posjed nekretnine (Gž-1647/2016)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Posjednik (Gž-1071/15-2)
Iseljenje - predaja posjeda (Gžx-11/15-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Uređenje suposjedovnih odnosa (12 Gžx.109/11-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)