Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
SUDSKA PRAKSA
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)