Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
SUDSKA PRAKSA
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje služnosti puta (Gž-2746/15-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)