Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

183.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
2064 Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti zbog odreknuća
SUDSKA PRAKSA
Suvlasništvo - fizička dioba u ovrsi Gž Ovr-1302/16-2
Suvlasništvo - fizička dioba (Gž-1749/09-2)
Dioba bračne stečevine - zabilježba spora (Gž-728/15-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Geometrijska dioba nekretnine- civilna dioba (Gž -8057/12)
Geometrijska dioba (Gž. 314/10-2)
Služnosti - ukidanje služnosti puta (Gž-6121/18-2)
Zakonska služnost (Gž Zk-214/18-2)
Plodouživanje - osobne služnost (Gž Zk-269/18-2)
Konvalidacija ugovora o diobi (22 Gž-648/20-2).
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Ukidanje prava služnosti (Gž-1158/15-2)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Napomena

 

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)