Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

294. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
SUDSKA PRAKSA
Tužba korisnika tereta (Pž-6646/03)
Lokacijska dozvola (Uzz 38/11-6)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Gž-2522/13-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Gž-3195/15-3)
Stjecanje prava vlasništva građenjem (Rev-x 804/2018-2)
Ugovor o građenju - odstupanje od projekta (Revt-72/2004-2)
Privođenje svrsi građevinskog zemljišta (Gž-1864/12)
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Napomena

Pravo građenja  ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na tom zemljištu ili ispod njega ima vlastitu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je neodvojivo od njime opterećenog zemljišta, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta stekao ga je opterećenog pravom građenja, ako zakonom nije drugačije određeno. Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje i odlukom suda. Sud može svojom odlukom osnovati pravo građenja u postupku diobe i ostavinskom postupku ali samo kad je tim postupcima ovlašten osnovati služnost. Prenošenjem prava građenja prenosi se i vlasništvo zgrade izgrađene na tom pravu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1218.-1219.)