Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina)
Slobodan pristup

Pravni temelj

21. i 22. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2007 Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda
2006 Tužba neposrednog posjednika radi smetanja posjeda po posrednom posjedniku
2008 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po trećem
2009 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku
SUDSKA PRAKSA
Pomoćnik u posjedovanju (Gž-770/2012)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)
Posjed nekretnine (Gž-1647/2016)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Iseljenje - predaja posjeda (Gžx-11/15-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Smetanje posjeda (Gž-3173/14-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Smetanje posjeda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-86/17-2)
Smetanje posjeda (Rev 3274/2018-2)
Tužba radi smetanja posjeda - rok (Rev 1958/2015-2)
Smetanje posjeda - pasivna legitimacija (Gž-2927/2017-3)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduziomanje posjeda dovodi do potunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)