Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

336. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
2081 Tužba radi neovlaštene uporabe založene stvari
2590 Prijedlog za zabilježbu hipotekarne tužbe
25901 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe
2596 Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
2083 Tužba radi prodaje založene pokretne stvari
SUDSKA PRAKSA
Namirenje iz založene nekretnine (Rev -327/09-3)
Založno pravo (Rev x 324/10-2)
Založno pravo na pokretninama (Gzz 211/2004-2)
Namirenje založnog vjerovnika (Rev-600/2007-2)
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Založno pravo na nekretnini koja predstavlja bračnu stečevinu (Gž.3506/11-2)
Zakonsko založno pravo (Gž-1454/17-3)
Založno pravo (Gž 1756/2017-2)
Hipoteka - prijenos na novu tražbinu (Gž Zk-203/18-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Konkurencija hipoteke i fiducijarnog prijenosa (Gž-3043/11-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Napomena

Hipoteka    dobrovoljno založno pravo na stvari koje se osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu. U pravilu se hipoteka koristi kao pojam koji se odnosi na založno pravo na nekretnini, jer je na nekretnini moguće osnovati založno pravo jedino kao hipoteku, međutim hipoteku je moguće pod određenim pretpostavkama zasnovati i na pokretninama (mobilijarna hipoteka, registarsko založno pravo). Kad se radi o hipoteci na nekretninama, vjerovnik osigurane tražbine nema pravo na posjed nekretnine, niti ima pravo ubirati i prisvajati njezine plodove i druge koristi od nje ili bilo kako upotrebljavati tu nekretninu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 409.)