Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

583.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1311 Ugovor o osiguranju doživotnog smještaja
2149 Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanjuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Umješač (Rev-1525/10-2)
Povrat u prijašnje stanje (Pž-5831/10)
Zahtjev za naknadu troškova nakon oglašavanja suda nenadležnim (Pž-6523/2010)
Dostava stranci i pravomoćnost (Rev x 759/12-2)
Dostava presude (Gž-5626/14-2)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Gžx-297/14-2)
Prekid parničnog postupka - valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-3460/14-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1244/09-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-63 70/08-2)
Napomena

Ugovor o doživotnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt toga ugovora odgađa do smrti primatelja uzdržavanja.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.-1653.)