Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

613.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
1300.2 Ugovor o djelu
21541 Tužba za raskid ugovora o djelu Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)
Obvezno sklapanje ugovora (Pž-6646/03)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Pž-3942/04)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Ugovor o djelu - računalni program (Pž-2333/97)
Ugovor o djelu - popravak osobnog vozila (Gž.1034/10-2)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Ugovorna kazna (Pž-2111/07)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Napomena

 

Ugovor o djelu ugovor kojim se izvo­đač obvezuje obaviti određeni posao (izradba ili popravak stvari, izvršenje fizičkoga ili um­noga rada i si.), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U pravilu je neformalan, konsenzualan, naplatan i često ugovor sa stro­go osobnom činidbom. Objekt je obveze izvođa­ča rezultat rada, a ne funkcija rada. Ako se izvođač obveze izraditi pokretnu stvar od svojega materijala, u sumnji se smatra da je posrijedi kupoprodaja, osim ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođa­čeva rada. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovore­nom ili razumnom roku.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)