Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

99. st. 3.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom
2030 Tužba radi utvrđenja nastanka suvlasništva sjedinjenjem stvari
2012 Tužba radi isključenja suvlasnika na zahtjev većine
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva (posebnog dijela nekretnine)
SUDSKA PRAKSA
Razvrgnuće suvlasništva uspostavom etažnog vlasništva (Rev-1085/07-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-2908/14-2)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Mišlj. Porezne uprave od 27.6.2017.)
Razvrgnuće suvlasništva (Gž-5194/17-2)
Upis suvlasništva (Gž-1367/06)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Razvrgnuće suvlasništva isplatom (Gž-2837/07)
Izvršavanje posjeda suvlasnika (Gž- 698/15-2)
Procesni položaj suvlasnika (Gž-4844/13-2)
Tužba za utvrđenje prava vlasništva protiv jednog od suvlasnika (Gž-2189/13-2)
Vlasništvo određenog dijela nekretnine i suvlasništvo idealnog dijela (12 Gž.4018/11-2)
Odgovornost suvlasnika za štetu (Gž.4109/11-2)
Suvlasnički dijelovi nekretnine (Rev x -995/13-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Suvlasništvo - izvršavanje prava vlasništva (Gž- 3167/11-2)
Suvlasništvo - suposjed (Rev-1375/08-2)
Pasivna legitimacija suvlasnika nekretnine (Gž-11683/11-3)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Pravo suvlasnika na prodaju svog dijela (Rev-1375/2008-2)
Napomena