Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2076 Tužba radi ukinuća prava građenja
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
2032 Tužba radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada vlasniku zemljišta
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva
SUDSKA PRAKSA
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Uređenje međe - izvanredna uprava (Gž-365/08)
Lokacijska dozvola (Uzz 38/11-6)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Gž-2522/13-2)
Građenje na tuđem zemljištu (Gž-3195/15-3)
Stjecanje prava vlasništva građenjem (Rev-x 804/2018-2)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Napomena

Pravo građenja  ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svog nositelja da na tom zemljištu ili ispod njega ima vlastitu zgradu trajno fizički spojenu s tim zemljištem, a vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo građenja je neodvojivo od njime opterećenog zemljišta, pa tko na bilo kojem pravnom temelju stekne vlasništvo opterećenog zemljišta stekao ga je opterećenog pravom građenja, ako zakonom nije drugačije određeno. Pravo građenja se osniva na temelju pravnog posla vlasnika nekretnine koja se opterećuje i odlukom suda. Sud može svojom odlukom osnovati pravo građenja u postupku diobe i ostavinskom postupku ali samo kad je tim postupcima ovlašten osnovati služnost. Prenošenjem prava građenja prenosi se i vlasništvo zgrade izgrađene na tom pravu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.1218.-1219.)