Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

21. i 22. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2007 Tužba posrednog posjednika radi smetanja posjeda
2008 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po trećem
2009 Tužba radi smetanja suposjeda izvršenog po suposjedniku
SUDSKA PRAKSA
Smetanje posjeda - pasivna legitimacija (Gž-2927/2017-3)
Nepošten posjednik - uporaba stvari (Pž-4213/14)
Zaštita posjeda - cijevi za odvodnju (Gž-279/17-4)
Smetanje posjeda (Gž-1005/14)
Smetanje posjeda - zahtjev tužitelja (Gž-5350/16-2)
Smetanje posjeda - šahtovi kanala (1348/10-2)
Smetanje posjeda (Gž-3173/14-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Stjecanje posjeda od nasljednika (Gž.3342/11-2)
Tužba radi smetanja posjeda - rok (Rev 1958/2015-2)
Smetanje posjeda (Rev 3274/2018-2)
Zaštita posjeda - rokovi (Gž-1751/2019-2)
Posjed - električna energija kao predmet posjedovne zaštite (Gž-520/18-2)
Smetanje posjeda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-86/17-2)
Uznemiravanje u vršenju posjeda - grobno mjesto (22 Gž-201/19-3).
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Smetanje posjeda (Gž-1199/07-2)
Zaštita posjeda (Gž-4819/2010-2)
Zaštita posjeda - javno dobro (Gž-1021/2009-2)
Actio negatoria (Gž-299/13-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Pravni položaj nepoštenog posjednika (Rev -2146/10-2)
Poštenje posjeda (Rev -2468/10-2)
Napomena

 

Posjed, zaštita    sustav pravnih sredstava, postupaka i radnji kojima se posjed štiti od samovlasnog smetanja. Posjed se može smetati oduzimanjem i uznemiravanjem. Oduzimanje posjeda dovodi do potpunog prestanka faktične vlasti dotadašnjeg posjednika, uznemiravanjem se posjednikova faktična vlast ograničava. U hrvatskom pravu zaštita se ostvaruje putem suda i putem dopuštene samopomoći. Sudsku zaštitu posjeda ima pravo tražiti onaj koga drugi samovlasno uznemiruje u posjedu ili mu ga je oduzeo. I posjednik koji je posjed stekao samovlasno ima pravo štititi svoj posjed, jedino ga nema pravo štiti od osobe kojoj ga je samovlasno oduzeo. Pravo na sudsku zaštitu posjeda prestaje protekom subjektivnog roka od 30 dana od dana kad je smetani saznao za čin smetanja i za počinitelja, a najkasnije godinu dana od dana nastalog smetanja (objektivni rok). (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1155.-1156.)