Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupu
Slobodan pristup

Pravni temelj

160. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1223 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
1126 Izjava o jednostranom raskidu ugovora sklopljenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija
1225 Ugovor o zakupu ugostiteljskog prostora
1224.1 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
3836 Raskid ugovora
3836.E Raskid ugovora (eng)
2146 Tužba zakupnika za naknadu štete
1220.1 Ugovor o zakupu
1220.2 Ugovor o zakupu
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Raskid ugovora prije razdoblja obveznog trajanja (Gž-1006/16)
Početak zastare kod raskida ugovora (Rev x 273/2017-2)
Stjecanje bez osnove - korištenje poslovnog prostora nakon isteka ugovora (Gž-567/08)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - predaja u posjed (GZZ 18/2006-2)
Napomena

Zakup  ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Davanje stvari u zakup podrazumijeva uporabu s pravom pribiranja plodova, dok se kod najma stvar daje na uporabu. Bitni sastojci ugovora o zakupu jesu stvar koja je predmet zakupa, zakupnina i vrijeme trajanja. Po prirodi i svrsi zakupa njegov predmet ne mogu biti potrošne stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1811.- 1812.)