Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

103. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
SUDSKA PRAKSA
Ostavinski postupak - ovlaštenja javnog bilježnika (Gž-5790/14-2)
Skrbnik ostavine (Gž -803/12)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Otkaz stanarskog prava (ESLJP 43389/02)
Ostavina - pravo na otkup stana ( Rev-994/2007-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Stranke u ostavinskom postupku (Gžp-623/14)
Napomena

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)