Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

85.ZZK

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2590 Prijedlog za zabilježbu hipotekarne tužbe
2580 Prijedlog za brisanje založnog prava
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava
2577 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na nekretnini i na plodovima
2596 Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci)
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini
2082 Tužba radi namirenja založnog vjerovnika (Hipotekarna tužba)
SUDSKA PRAKSA
Prestanak založnog prava (Gž-507/2007-2)
Zemljišnoknjižni upis (Gž-1644/07-2)
Pretpostavke za valjanost hipotekarne izjave (Gž-193/10-2)
Prijedlog za upis u ZK (Gž-57/2007-2)
Zabilježba spora u ZK (Gž-150/2007-2)
Upis hipoteke (Pž-5696/2008)
Zabilježba spora (Rev-230/11-2)
Napomena

Hipoteka    dobrovoljno založno pravo na stvari koje se osniva bez predaje stvari vjerovniku u posjed i koje ga ne ovlašćuje da drži zalog u posjedu. U pravilu se hipoteka koristi kao pojam koji se odnosi na založno pravo na nekretnini, jer je na nekretnini moguće osnovati založno pravo jedino kao hipoteku, međutim hipoteku je moguće pod određenim pretpostavkama zasnovati i na pokretninama (mobilijarna hipoteka, registarsko založno pravo). Kad se radi o hipoteci na nekretninama, vjerovnik osigurane tražbine nema pravo na posjed nekretnine, niti ima pravo ubirati i prisvajati njezine plodove i druge koristi od nje ili bilo kako upotrebljavati tu nekretninu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 409.)